Kosten? Voor u, baten voor ons!

De equatie van de ongelijke strijd – want dàt is het – der élitaire globalisten versus ordinaire belastingbetalers, die wordt uitgevochten op het klimaat- en covidslagveld, kent één gegarandeerde uitkomst: ‘de kosten zijn voor u, alle baten voor ons’.

Die valsspelers, ‘woke’ politici enerzijds en anderzijds een schatrijke farmaceutische industrie, spelen elkaar de bal toe om niet alleen uw zakken te legen maar u ook systematisch van uw vrijheid te beroven. U, uw kinderen en kindskinderen worden daartoe voor generaties in de schulden gestoken, voor niets dan gebakken lucht… 

Hoort u ooit de nutteloze pers daarover? Uiteraard net zo min als over de riskante, inflatoire geldmachine die de Brusselse globalisten in Frankfurt hebben aangejakkerd zonder dat het mandaat van de ECB daar toestemming voor geeft. Tientallen miljarden worden voor de realisering van hun idéefixes op onze nationale balans gestapeld zonder onze nationale parlementaire goedkeuring, naar het beproefde recht van de sterkste, of de brutaalste zo u wilt. Binnenkort komen zij met de zegen van Rutte en Kaag hun directe belastingen bij u thuis innen. Desnoods met een Bulgaarse deurwaarder, dat maakt het allemaal een stuk makkelijker…  Enige ethische of morele commotie? Welnee, slechts oorverdovende stilte in pers èn politiek. Een Constitutioneel Hof naar Duits voorbeeld zou geen luxe zijn tegen deze perverse orgie.   

Wie in ons protestants moralistische landje wèl het nodige covid-stof doet opwaaien is ene Sywert, die een puur zakelijke optie benutte door een wijd openstaande deur van een Haags ministerie binnen te wandelen om zijn commerciële voorstel aan de man te brengen, zonder dat hij daarbij werd gehinderd door overwegingen van ethische aard. Waarom zou hij? ‘Money speaks’ en feitelijk is hij maar een klein druppeltje op Hugo’s roodgloeiende Covid-plaat  – u weet wel, die dwaas met het zwarte gat in de hand. Het was allemaal procedureel correct – althans volgens VWS – maar kennelijk is afgunst een genetisch bepaald Nederlands trekje want vele betweterige aanklagers-cum-rechters-cum-beulen hadden plots wat te melden over ‘graaiers’. Waarom vraagt echter geen van hen hoe Sywert zijn evident preferentiële transactie zomaar kon mocht realiseren, waar anderen faalden? Daar zit mijns inziens de relevante crux van deze zaak, maar de oppervlakkige publieke opinie kijkt niet naar een met de noorderzon verdwenen minister die uit de losse pols een hoogst ongebruikelijke 100% voorfinanciering fiatteerde zonder aanbesteding! Maar modder gooien is véél leuker. Voornoemde gloeiende Covidplaat kent echter, vergeleken met een relatief onschuldige Sywert, ontelbare en veel grotere profiteurs, èchte charlatans die het mantra van de WHO uit volle borst meekraaiden over een niet bestaande pandemie teneinde de grond bouwrijp te maken voor hun antidemocratische slopersactiviteiten èn om, uiteindelijk, hun zakken rijkelijk te vullen dankzij Corona – God’s geschenk voor linkse profiteurs.

Kijk eens welke globalisten de afgelopen 18 maanden hun ‘networth’ met vele miljarden mochten verhogen in de door henzelf gecreëerde Corona chaos èn kijk eens wie betrokken, misschien zelfs wel instrumenteel, zijn geweest bij de ontsnapping van het Coronavirus uit het lab in Wuhan. Nu meer en meer feiten hierover bekend worden wijzen steeds meer vingers naar de slinkse betrokkenheid van Anthony Fauci, de Covid-onheilsprofeet in Washington die door globalistisch Amerika op handen gedragen wordt, maar van wie wijlen Nobelprijswinnaar Kary Mullis, de uitvinder van de vermaledijde PCR test, al jaren geleden zei dat hij ‘een volstrekte idioot’ is. Eén van de redenen voor die krasse uitspraak was dat al een kleine tien jaar geleden de vraag opkwam wat er te gebeuren stond als één der wetenschappers in de Chinese laboratoria, waar naar hartelust werd geëxperimenteerd met ter plekke gekweekte varianten van het dodelijke SARS virus, besmet zou raken en een uiteindelijke pandemie zou veroorzaken? De ‘volstrekte idioot’ reageerde arrogant:  ‘Scientists working in this field might say – as indeed I have said – that the benefits of such experiments and the resulting knowledge outweigh the risks.’  

“Een gouden kans
voor het globalisme”

Daar komt dus de lelijke globalistische aap uit de mouw! De oude Grieken noemden dit ‘hubris’ en dat blijkt ook wel uit: ‘Dat dodelijke gevaar weegt niet op tegen de voordelen‘, aldus Fauci en zijn gewetenloze vrienden in de farmaceutische industrie plus collaborerende ‘wetenschappers’. Die verbranden ook al jarenlang miljarden Euro’s en Dollars van de belastingbetalers met nutteloos onderzoek naar HIV, puur om meer en meer rook uit de schoorsteen van hun goudmijn te laten komen. Nadat de Amerikaanse regering (steun aan) verder SARS-geëxperimenteer wettelijk verbood heeft Fauci desondanks vele honderdduizenden Dollars aan Amerikaans belastinggeld, illegaal, naar China gesluisd om zo zijn eigen, democratisch gekozen, leiders te belazeren. Voor politiekcorrecte globalisten geldt nu eenmaal geen wet, het gaat er slechts om wat klopt naar hun eigen mening. Het moge nu duidelijk zijn hoe en waarom deze charlatan en zijn samenzweerders vervolgens iedere controle op hun experimenten hebben verloren, ten koste van het leven en/of levensgeluk van miljarden mensen. Daarmee creëerden zij – al dan niet bedoeld? – een gouden kans voor het globalisme om Covid-19 te misbruiken voor de huidige greep naar de macht.

Zo werkte Fauci’s criminele ‘kosten en baten analyse’, waarna deze charlatan nog steeds op vrije voeten rondloopt… Het kan echter te bont worden en vorige week hebben de extreem linkse Washington Post en BuzzFeed een schat aan Fauci’s onthullende e.mails gepubliceerd met soortgelijke illustratieve ‘kansberekeningen’. Fauci had ook, net als Rutte en de RIVM, categorisch beweerd dat er geen reden was om met mondkapjes rond te lopen, net als de ‘ Surgeon General ’ in maart 2020 tweette: ‘ seriously people – STOP BUYING MASKS!’  Kunt u zich de identieke uitspraken van Rutte en van Dissel nog herinneren? Op de achtergrond speelde een, ook bij ons niet onbekend, tekort aan maskers voor professionals in de zorgverlening.

Maar de pedante Fauci liep héél recentelijk, na zijn eigen inenting, met twee maskers over straat in wat slechts als politiek theater gekenschetst kan worden. Hij weersprak die aantijging met verve, maar deze levensgevaarlijke directeur van ‘ the National Institute of Allergy and Infectious Diseases ‘ gaf in mei alsnog toe dat zijn gedrag inderdaad politiek toneel was. Dat was mijns inziens een antiwetenschappelijke aanfluiting om de schijn op te houden inzake zijn leugens over de ‘groepsimmuniteit’. Tegenover de New York Times erkende Fauci dat hij vorig jaar had gesteld dat daarvoor 60 tot 70 % van de bevolking ingeënt zou moeten worden waarna hij, iedere keer dat de polls suggereerden dat de bevolking in toenemende mate bereid zou zijn tot inenting, die cijfers opportunistisch opkrikte tot uiteindelijk zelfs 85%! ‘ Then, when newer surveys said 60 percent or more would take it, I thought, ‘I can nudge this up a bit,’ so I went to 80, 85%.”  

De van iedere realiteitszin gespeende Fauci meent het recht te hebben om de bereidheid tot vaccinatie op zijn wijze te manipuleren, als ware het een soort van gezelschapsspelletje voor incestueuze narcisten. Rutte’s karakter en zwalkend wanbeleid vertonen daar sterke gelijkenis mee. Zo had Fauci al een jaar lang ontkend dat zijn NIAID de Amerikaanse regering getrotseerd had door geld naar Wuhan te transfereren voor levensbedreigende spelletjes, maar gaf hij enkele weken geleden toch maar toe dat ‘there was “no way of guaranteeing” how that money was being used’. Daaromwordtsinds woensdag, eindelijk, een onderzoek naar zijn onder ede gepleegde mijneed daarover voor de Senaat in het ‘House Oversight and Reform Committee’ en het ‘House Judiciary Committee’ geïnitieerd door hun Republikeinse vicevoorzitters. Waar de leugenachtige Rutte dankzij zijn slechte geheugen en de rubber ruggetjes in de 2e Kamer de dans ontsprong, krijgt Fauci met héél andere tegenstanders te maken. Maar hij toont heus geen berouw, integendeel!  De abjecte reactie van deze leugenaar is dat dit ‘een aanval op de wetenschap’ zou zijn, gelukkig dus nog nèt geen racisme…  Je moet maar lef hebben! Slechts de corrupte ‘deep state’ kan hem nu nog redden na zijn fatale leugens om gezichtsverlies te voorkomen – dus hij hoeft zich vast geen zorgen te maken.

‘Normale’ morbiditeit

Zie daar Fauci’s persoonlijke ‘kosten baten analyse’ die, wederom, sterk doet denken aan de al evenzeer van integriteit gespeende sociopaat in het Haagse torentje die ‘naar eer en geweten handelt’ in het eigen landsbelang . Zo moest in dat landsbelang de arme MKB voor de capricieuze toeren van Rutte opdraaien door bordjes met ‘gesloten’ op hun deuren te hangen om zo hun toekomst in rook te zien opgaan, moesten scholieren een jaar van hun leven verliezen door sluiting van hun scholen en werd de mensheid gedwongen om maskers op hun gezonde gezichten te dragen ter wille van irrationeel beangstigde slachtoffers van Rutte’s smerige bangmakerij. Diens destructieve isolatie van ons hele land verdiende in zijn bijziende optiek de morele voorkeur boven acceptatie van de ‘normale’ morbiditeit in een gemiddelde griep epidemie, waarop Corona kennelijk geen uitzondering is.

Het ware morele probleem van Rutte en de Jonge – en ieder ander lid van de corrupte élite die er geen been in ziet om de exorbitante, arbitraire kosten van hun ‘leven en dood maatregelen’ bij miljoenen hardwerkende landgenoten door de strot te persen – is echter dat zij hier niets van leren en onverdroten verder rommelen op hun onzalige pad. Nu ook weer met hun infantiele farce om Klimaat- en Coronabedrog onbeschaamd aan elkaar te koppelen voor miljoenen goedgelovigen. Hoe verknipt kan men geraken als het uiteindelijk stemmen oplevert? Recentelijk bleek dat driekwart der goedgelovige Nederlanders ‘zich zorgen maakt over het klimaat’.

Hoe naïef wij Nederlanders kunnen zijn moge blijken uit Sywert’s standrechtelijke veroordeling in de media, terwijl een ècht stuk ‘lowlife’ als Ab Osterhaus onbesproken blijft. Die charlatan mag, al jaren, in alle hersenloze NPO-praatprogramma’s zijn door de WHO gesouffleerde aanjagerij van de paniek onder de NPO kijkende bevolking ventileren om vervolgens zijn reeds uitpuilende zakken te vullen via legio deelname’s in farmaceutische bedrijven. Osterhaus is obsceen genoeg om dat ostentatief te vieren in filmpjes op YouTube… Maar hebt u recentelijk ook maar iemand uit de media over zijn weerzinwekkende flessentrekkerij gehoord? Die gestolen baten gaan naar Osterhaus en de corresponderende kosten naar de ‘grote zwijgende meerderheid’. Die kritiekloze mensenmassa die zich dagelijks laat bedonderen door Rutte, maar desondanks verblind op hem blijft stemmen om zich in hun onmondigheid steeds banger te laten maken met zijn immense boerenbedrog – terwijl zij wèl een jaloers oog voor een klein visje als Sywert hebben.

Het wordt tijd dat Baudet’s lesjes ‘algemene ontwikkeling voor ignorante 2e Kamerleden’ een breder gehoor gaan vinden. Anders kunnen ‘lockdowns’ in de komende jaren dagelijkse fascistische kost worden, zoals gisteren op grond van ongrondwettelijke, ‘quasi tijdelijke’ Covid-noodwetgeving of vandaag via het klimaatbedrog danwel morgen op grond van nieuwe stikstof leugens. Dit vermeend ‘controlerende orgaan’ in onze verloederde staatshuishouding prostitueert zich dagelijks voor een persoonlijk toekomstperspectief in het Utopia van hun Kartel, dus wat doet de rest er dan nog toe?

Zij vragen er bijna letterlijk om, dus onze Nemesis begraaft zich weer snel in het torentje, geeft zijn globalistische vriendjes wederom ‘carte blanche’ en u krijgt de rekening weer gepresenteerd…   


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Joost
2 jaren geleden

Gaaf land voor oplichters en charlatans. Zij houden het vaasje omhoog.