Kiespijn en geluk

George Orwell was, na zijn deelname aan de Spaanse burgeroorlog, genezen van dagdromen over Utopia, getuige zijn cynische conclusie: ‘bijna alle scheppers van Utopia gelijken iemand met kiespijn, die denkt dat geluk bestaat in het verlost zijn van die kiespijn… Wie poogt om zo een beeld te creëren van perfectie onthult slechts zijn eigen leegte’.

Die uit innerlijke leegte en negativiteit geboren drang naar een door de staat opgelegd ‘geluk’ is het grootste gevaar voor een vrije samenleving , die op angstaanjagende wijze verwoord wordt in de ‘2030 Agenda ’ van de V.N., de louche groothandel in valse illusies: ‘The choice for mankind lies between freedom and happiness and for the great bulk of mankind, happiness is better’, aldus deze pretentieuze ‘scharrelaars in menselijk geluk’…  U hebt dit hersenspinsel recentelijk ook woordelijk gehoord van de psycho Klaus Schwab uit Davos, een strijdmakker van Mark & Sigrid.

De keerzijde van deze pretentie zien wij al jaren in hun subversie van onze vrijheid en democratie op weg naar Utopia in hun ‘2030 Agenda’, vrij vertaald staat dat slechts voor ‘absolute macht’ en die heiligt nu eenmaal alle middelen. De V.N. is waarlijk een Utopia voor uitgerangeerde politici die daar goudgerand emplooi vinden zolang zij maar ‘politiekcorrect’ zijn – ‘woke’ in hedendaagse termen. Daarbij heeft het in de net zo ideologisch verloederde E.U. een ‘partner in crime’ , in hun streven naar wereldheerschappij. Hun beider doel heiligt alle middelen, al driekwart eeuw lang, en kent een simpel ideologisch concept, zoals iedere ‘progressieve’ bureaucratische instelling betaamt: Eerst creëer je een probleem dat als een paddenstoel groeit in de vruchtbare bodem van de ‘woke’ religie tot het onbeheersbaar wordt en vervolgens ga je dit probleem zelf ‘oplossen’… Het nieuwe probleem is echter het feit dat hun corrupte bureaucratie, zelfs niet vagelijk, een concept heeft van de door henzelf geschapen ellende, maar stelselmatig weigert de ideologische oorzaken ervan aan te pakken.

Dat is ook de bedoeling niet, want zij streven niet naar een dictatuur om onze globale veiligheid, conform het V.N. Handvest, te garanderen tegen een revolutie die onze vrijheid bedreigt. Welnee, zij streven juist zèlf naar revolutie om hun eigen dictatuur te vestigen. Enkele voorbeelden daarvan? 

  • Kijkt u eens naar de artificiële klimaathype en het op dat drijfzand gebouwde akkoord van Parijs waar niemand zich aanhoudt behalve de globalistische zeloot Rutte.
  • Herinnert u zich nog hoe de trouweloze Mark Rutte, zonder enig mandaat van de kiezer, op deze grote leugen van de V.N. voortborduurde door, van de ene dag op de andere, in bed te gaan liggen bij klimaatzakkenvuller Ed Nijpels en zijn lucratieve lobby?
  • Weet u hoeveel mensen nu op torenhoge, nutteloze kosten gejaagd zijn en desondanks hun huizen nauwelijks kunnen verwarmen dankzij een opportunistische knieval van onze premier voor een ideologische farce om vooral maar aan de macht te kunnen blijven?
  • Kijkt u eens naar het levensgevaarlijke ‘niet bindende accoord van Marakesh’ dat de poorten van Europa pretendeert open te gooien voor een tsunami van ellende uit Afrika. Onze zeloot Rutte stuurde zijn staatssecretaris Harbers met een ‘inlegvelletje’ naar Marakesh en nauwelijks twee maanden daarna begon de EU een campagne om dit uitdrukkelijk niet bindende vodje alsnog bindend te verklaren in hun Coudenhove Kalergi scenario!
  • Kijkt u eens naar de artificiële hype van de WHO rond een, op zich smerige, griep genaamd Corona die door de morbiditeits-statistieken van de griep in 2018 ruimschoots overtroffen wordt, maar glashard misbruikt wordt door de V.N en hun ‘woke vriendjes’ in de W.H.O. om de hele vrije wereld naar hun hand te zetten. Een farce waaraan onze Haagse zeloot als haantje de voorste meedoet met lockdowns en avondklok, ongeacht de desastreuze gevolgen voor volk en vaderland.
  • Kijkt u eens naar de schandelijke voorstellen om een vaccinatiepaspoort in te stellen om de voor Big Brother angstaanjagende ‘populus’ beter te kunnen controleren, terwijl zelfs het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zich hiertegen expliciet verzet.
  • Kijkt u eens naar de fascistische ‘2030 Agenda’ van de VN, met de lege leuzen van de kiespijn patiënt over ‘building back better’ en ‘the great reset’, waar een dwaze Sigrid Kaag ook al mee wegloopt.  

Maar dat is niet genoeg, in deze context moet ‘de psychologische druk op de ketel’ steeds verder worden opgevoerd, dus nu komt het IMF – wéér een andere corrupte V.N. organisatie waar gestraalde politici een warm welkom vinden en die q.q. ontwikkelingslanden van desastreuze adviezen en misplaatste financiële hulp voorziet – met een volgend rampzalig scenario, onder het motto dat  in hun Utopia van de maakbare samenleving hun (domme)  intenties altijd belangrijker zijn dan hun desastreuze uitkomsten. Hun versie van het nieuwste ‘woke’ aspirientje tegen de kiespijn heet: ‘give everyone a fair shot at prosperity.’ Na Parijs, Marrakesh, het klimaatgeleuter en Coronabedrog is dit weer een salonsocialistisch vehikel om de ‘woke’ greep op de macht te bevestigen door de hele wereld plat te leggen, nu middels extra zware belastingen.  Pieter Omtzigt heeft kort geleden, tot ongenoegen van Mark Rutte c.s., haarfijn uiteengezet dat Nederland in feite één der hoogste marginale belastingtarieven in Europa kent dankzij legio fiscale manipulaties van de bedrieglijke I.B. tarieven gedurende tien lange jaren met Mark Rutte, maar geen mens die hem aandacht schenkt…

Coronabedrog

Pas op, want u had ook niets in de gaten toen wij van de ene dag op de andere ‘van het gas af moesten’ en 100 km. gingen rijden, maar deze zoveelste greep naar de macht van de V.N. wordt binnenkort, via de globalisten van D66, aan het Binnenhof aangekaart als opvolger van de Coronaterreur. Dit onder het motto dat de kloof tussen de allerrijksten – zoals Jeff Bezos, Bill Gates, George Soros, Black Gate, de Rothschilds etc. die juist de huidige financiële crisis en onbetaalbare deficits veroorzaken met hun Coronabedrog – en het plebs ‘te groot wordt’. Sterker nog, zij pretenderen dat de reeds bestaande ongelijkheid (als succesnummer uit het repertoire van Karl Marx) juist de impact van hun Coronabedrog verergert. Je moet maar lef hebben…

Het is weer een puur politiek pamflet, vergeven van stokpaardjes als ‘ongelijkheid’. De drie I.M.F. auteurs zijn wederom dikbetaalde, keurig in het pak gestoken profiteurs die ooit een baan hebben gehad als president van de centrale bank in ‘verweggistan’, maar nooit een fatsoenlijk vak geleerd hebben, en nu hun kromme, op gebakken lucht gebaseerde, wereldbeeld op ons mogen loslaten. Het doet denken aan de fiscale en economische rampenscenario’s waarmee onze dorpsgek Joop vele jaren geleden dit land teisterde, maar het gaat om – in hun optiek – de ‘goede ideeën’ en niet om de rampzalige uitkomsten ervan waarvoor George Orwell al waarschuwde: ‘In philosophy, or religion, or ethics, or politics, two and two might make five, but when one was designing a gun or an aeroplane they had to make four.’  Het is dezelfde waanzin als die van de transgender-dwazen die pretenderen ‘dat het onmogelijk is om het geslacht van een baby vast te stellen na de geboorte…’ U weet het nog: God heet Gerrit!

“Maar in de praktijk
kon zo’n samenleving
niet stabiel blijven”

Ons lidmaatschap van de V.N. en de E.U. is derhalve één grote bedreiging voor ons geestelijk welzijn, onze vrijheid, onze democratie en onze welvaart, wellicht ook een laatste beetje levensgeluk. Want met een weinig betrouwbare premier als Mark Rutte, die zo graag op schoot zit bij de sociopaat genaamd Klaus Schwab, worden wij dagelijks op schielijke wijze naar de ‘2030 Agenda’ gemanoeuvreerd, tot hij weer eens ‘naar eer en geweten’ tegen de lamp loopt. Frappant is dat een vooruitziende George Orwell, al ten tijde van de oprichting van die perfide  V.N., waarschuwde voor de huidige ‘2030 Agenda’ met de profetische woorden: ‘ het was ongetwijfeld mogelijk om je een samenleving voor te stellen waarin rijkdom in de vorm van persoonlijke bezittingen en luxe, gelijkelijk zou moeten worden verdeeld, terwijl de macht in handen bleef van een kleine, geprivilegieerde kaste. Maar in de praktijk kon zo’n samenleving niet stabiel blijven. Want als vrije tijd en veiligheid eenieder ten deel zou vallen, zou de grote massa die normaal verdoofd is door armoede, geletterd worden en leren om voor zichzelf te denken. En wanneer zij zover waren, zouden zij zich vroeg of laat realiseren dat die geprivilegieerde minderheid geen enkele functie had en hen wegvagen. Op lange termijn is een hiërarchische samenleving alleen maar mogelijk op basis van armoede en ignorantie’. Lees deze profetische woorden en huiver. Maar tegelijk zit hierin de keerzijde van dezelfde medaille besloten, het angstbeeld van de huidige élite voor het geletterde populisme, vandaar de hetze tegen een Trump in de US of een Wilders en Baudet hier. Die élite misbruikt nu de ‘woke’ ignorantie om hun greep naar de macht te effectueren, maar ‘actie = reactie’ (dixit Newton).

Ook deze ontwikkeling is reeds lang verwoord door Orwell in ‘1984’: ‘Het wereldbeeld van de partij (de hedendaagse ‘woke’ élite) kon zich met het grootste succes opdringen aan mensen die niet in staat waren om dat te begrijpen. Zij konden gemanipuleerd worden om de meest flagrante schendingen van de realiteit te accepteren, omdat zij de enormiteit van datgene wat van hen vereist werd, toch niet konden bevatten, en zij niet voldoende geïnteresseerd waren in politiek om te zien wat er gebeurde. Dankzij hun gebrek aan begrip werden zij niet stapelgek. Zij slikten alles en dat schaadde hen niet omdat het geen sporen achterliet, net als een graankorreltje onverteerd door het lichaam van een vogel passeert.’  

Klopt volkomen, maar dag des oordeels staat op de agenda, alleen niet op de ‘2030 Agenda’. 


Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties