Biden en Obama, twee stromannen van Google

Uit een onderzoek door de Federal Trade Commision in 2012 naar de handel en wandel van Google blijkt zonneklaar wat er fout is met het Amerikaanse antitrust beleid.

Acht jaar geleden faalde de FTC  om Google aan te pakken, reden waarom het bedrijf nu de vrije stroom van informatie op globale schaal manipuleert en de toegang tot de markt voor grote en kleine bedrijven èn het karakter van ons onafhankelijk denken volkomen corrumpeert. Ook in Nederland, vergist u zich daar niet in!

Afb: pixabay

De FTC knipperde met de oogjes en uit een lek van vertrouwelijke info naar Politico blijkt dat de vijf laffe commissarissen van de FTC  door de knieën gingen – ondanks stapels bewijslast van manipulatie van de markt en bedreigingen van concurrenten van hun advocaten – en het onderzoek in 2013 sloten onder druk van Obama’s Witte Huis. Die corrupte aap kwam wel vaker uit de mouw, want William Kovacic, een voormalige FTC Voorzitter onder President George W. Bush, heeft toen 3000 ‘gelekte onderzoekspagina’s geëvalueerd en geconcludeerd dat de ‘ FTC overlooked what many experts and regulators would consider clear antitrust violations’ Hij noemde de details van het onderzoek ‘adembenemend’…

Het resultaat is dat het misdadige Google nu één der rijkste bedrijven in de wereld is, dat ondanks een actueel anti-trust proces van het Ministerie van Justitie en de Attorneys General van 48 staten, het primaire filter is van wat u en ik mogen weten van deze corrupte ellendelingen dankzij een netwerk van exclusieve contracten en een hondsbrutale, concurrentie vermoordende bedrijfsstrategie. Ik schreef hierover al eerder dat de antitrust wetgeving, nog steeds, grotendeels is gebaseerd op het achterhaalde idee van prijsafspraken terwijl deze charlatans glashard volhouden dat hun diensten gratis ter beschikking worden gesteld. Nieuwe anti-trustwetgeving is problematisch omdat Google zowel Joe Biden als Barack Obama – in diens 2e ronde – in het Witte Huis hielp en Trump een oor aannaaide. De Democratische greep naar de macht kent geen grenzen met dagelijkse wetsontwerpen om het kiesrecht der individuele staten in federale handen te brengen en vervolgens Jan en Alleman ongelimiteerd stemrecht te geven zodat wij voor altijd met dit cultuurmarxistisch gespuis opgescheept zullen blijven. Vier van de vijf FTC Commissioners waren door Obama benoemd, dus tel uit uw verlies voor onze democratische verworvenheden met corrupte scharrelaars als Google, die Biden en Obama aan het bewind brengen. Of met onze vaderlandse NPO die glashard een leeghoofd als Sigrid Kaag en haar ‘great reset’ waanideeën pousseert. Vat u dit niet te licht op omdat het ‘ver van uw bed’ zou zijn, want met idioten als D66 waait alles in één dag over de oceaan naar Nederland!

Zelfs de New York Times schreef in 2016 dat ‘ President Obama was America’s first truly digital president, the leader who routinely pushed policy that pleases the tech-savvy and boasted deep and meaningful connections with Bill Gates, Mark Zuckerberg, and Steve Jobs’.

Google en Microsoft waren niet voor niets door de jaren heen de grootste donateurs voor de ‘Socialist Democrats’, zoals hier de NPO geen strobreed in de weg wordt gelegd om een naar adem snakkende, typische cultuurmarxistische, partij als D66 weer op kosten van de belastingbetaler op de been te helpen. Ook in de EU wordt veel te weinig ondernomen om deze linkse greep naar de macht tegen te gaan en in Nederland profiteert een Mark Rutte met volle teugen van de steun die hij van de NPO en andere media koopt – met ons geld – om zijn coronafarce in stand te houden en met Sigrid op zoek te gaan naar hun ‘build back better’ waanzin. Hun controle van de intens corrupte Nederlandse media is een bedreiging voor een fatsoenlijk functionerende democratie, net als in de USA, waar nu zowaar een leidende rechter genaamd Laurence Silberman  in een afwijkende opinie in het D.C.Circuit for the Court of Appeals een vernietigende opinie schreef waarin hij stelde dat ‘ The New York Times and Washington Post are ‘Democratic Party broadsheets.’ Silberman spoorde lagere rechters aan ‘om met name aanklachten van laster tegen de pers de serieuze aandacht te geven die zij verdienen’. ‘ It should be borne in mind that the first step taken by any potential authoritarian or dictatorial regime is to gain control of communications, particularly the delivery of news. It is fair to conclude, therefore, that one-party control of the press and media is a threat to a viable democracy.’  

Niet alleen de schrijvende pers, maar ook de Silicon Valley Big Tech ontsnapt zo veel te vaak aan gratuite lastercampagnes die ik al beschreef in ‘De geschiedenis herhaalt zich’ (d.d. 22 maart jl.) Ook de nieuws sectie van de Wall Street Journal gaat volgens Silberman hard die kant op, evenals Associated Press, Los Angeles Times, Miami Herald en Boston Globe. ‘ Nearly all television-network and cable—is a Democratic Party trumpet,” voegde hij daaraan toe. En niet voor niets, want het Biden schandaal inzake de enorme corruptie van vader en zoon Biden had de Democraten zonder meer de verkiezingen gekost als dit niet zo effectief onder het kleed was geveegd door ‘BigTech’. 

Slechts Fox News – dat zwaar onder vuur ligt van de communisten zoals CNN – de New York Post en het zakenkatern van de Wall Street Journal, staan nog overeind, maar hoe lang nog als dit tuig ongestoord hun gang kan gaan? Een rechter van de New York Supreme Court vonniste vorige week inzake een poging van de  New York Times om van een klacht wegens laster af te komen, met de smoes dat hun reporters hun vrijheid van meningsuiting gebruikten om hun persoonlijke mening te geven en derhalve ongemoeid moesten worden gelaten. De rechter liet zich niet met een kluitje in het riet sturen door deze vermenging van laster en vrijheid van meningsuiting en hij verbaasde zich over de lauwe reactie’s op  ‘big tech’s behavior’, met name de censuur van conservatieve meningen. Silberman diskwalificeerde deze praktijk als ‘fundamentally un-American.’ Hij vervolgde: ‘Sommigen benadrukken dat deze big-tech bedrijven private ondernemingen zijn en derhalve niet onderworpen aan het eerste amendement, dat niet zomaar een wetsartikel is, maar de belichaming van de belangrijkste waarde van de Amerikaanse Democratie. Onderdrukking van politieke meningen door grote bedrijven met marktkracht is daarom – ik zeg dit nogmaals – fundamenteel on-Amerikaans’, aldus Silberman. ’De pers en media pretenderen niet eens meer om neutrale nieuwsverschaffers te zijn, maar het eerste Amendement garandeert een vrije pers die inspirerende ideeën propageert.

Een vooringenomen pers kan alleen maar de markt verkrachten en wanneer de media hun bereidheid daartoe etaleren, is het een grote fout om daar bij te staan kijken’. 

Hoe staan wij hierin in Nederland, waar de media ons proberen wijs te maken dat ‘links verslagen is’, terwijl alle desperado’s van SP, PvdA en GL alleen maar stuivertje wisselen naar D66, de gevaarlijkste ideologisch verziekte partij aan de horizon en Rutte’s grote vrienden sinds zijn jeugd?  De basis is en blijft verrot als tevoren, de pers en de rechterlijke macht idem. Kijk hoe een grove inbreuk op onze vrijheid, onze grondrechten door lockdowns  wordt ‘rechtgepraat door kromme rechters’ en de regering ook bij de Hoge Raad ontsnapt aan rechtsvervolging inzake het toeslagendossier. In hun verkiezingsprogramma pretendeert de VVD de frustrerende rol van de linkse rechterlijke macht in de uitvoerende macht nog groter te laten worden, op typisch linkse, illegale wijze ten koste van de Trias Politica. Dit lijkt in het passieve Nederland probleemloos, want die rechterlijke macht en de media zijn twee handen op één buik.

Als het hier mogelijk is dat, twee jaar nadat het O.M. expliciet heeft geconcludeerd dat de CEO van de ING geen persoonlijke blaam treft voor ‘het witwasschandaal’, waarvoor een grote schikking werd getroffen, de linkse kliek desondanks middels een art. 12 procedure alsnog probeert om Ralf Hamers een oor aan te naaien, dan is dat slechts de reflectie van de geborneerde instelling der betrokkenen. Dat wordt gefaciliteerd door diegenen die hier slechts hun schouders over ophalen of zelfs meegaan in de naargeestige, linkse prietpraat ‘dat die bankiers maar eens aangepakt moeten worden.’ U wordt zo, dagelijks, aan alle kanten gemanipuleerd omdat u, de conservatieve Nederlander, zo onvoorstelbaar passief bent en – naar de twee stromannetjes van het cultuurmarxisme Rutte en Kaag hopen – nog lang zult blijven.  Daarom moet een Baudet het dagelijks ontgelden, dus denkt u maar eens goed na hoe ferm u stond of staat in dit boerenbedrog…


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties