Op naar een tweede Venezuela?

Als de Amerikaanse rechterlijke macht de Democraten nu toestaat om de presidentiële verkiezing te stelen, heeft Chuck Schumer – de Democratische minderheidsleider in de Senaat – al gezegd ‘dat zij Amerika gaan veranderen’. Wij hebben al eerder gezien hoe zijn voorbeeld, de communist Obama, heeft geprobeerd ‘to fundamentally change America’ in een socialistische tirannie.

Trump heeft een groot deel van die schade hersteld, maar mocht het fatale duo Biden/Harris toch aan de macht komen, dan belanden de USA binnen de kortste keren in de communistische stratosfeer en zal de schade onherroepelijk zijn in een wetteloos derdewereld land. 

Toen Trump en Clinton zich 4 jaar geleden kandidaat stelden was mijn reactie: ‘wat een pover stelletje’, waarbij ik van Clinton perfect wist wat een giftig mengsel van domheid en intense haat zij nu eenmaal is. Van Trump schrok ik van zijn botte aspect, ‘the big noise from Queens’, maar zijn daden gedurende 4 jaren zijn indrukwekkend. Zowel op het thuisfront als in de internationale betrekkingen, waar hij de rampzalige erfenis van Obama niet alleen rechtzette, maar omboog tot een successtory: hij redde de stagnerende economie, verlaagde belastingen en werkeloosheid, stapte uit het failliete akkoord van Parijs, waste het agressieve China de oren, sloot de grenzen, pakte Iran’s nucleaire ambities aan, herbouwde het gedecimeerde militaire apparaat, sloopte ‘Obama’s legacy’ van duizenden verstikkende socialistische regels voor de economie, kreeg een vredesverdrag tussen Israël en de VAE voor elkaar, en installeerde drie solide rechters in de Supreme Court die de Constitutie respecteren. Ondertussen bombardeerden de MSM hem ruim 80 % van hun zendtijd met grove leugens, daarbij geholpen door de ‘deep state’, de ‘Big Tech’ samenzweerders, Hollywood en niet te vergeten het globalistische Wall Street. Een intrigant als Obama mag zijn schoenveters nog niet strikken.

Covid-19 werd dankbaar door Soros en de MSM misbruikt om de Amerikaanse economie in de grond te boren, en ieder nieuws dat Biden zou kunnen schaden werd begraven, inclusief de corruptie van Biden die zijn VP-ambt misbruikte om zijn eigen zakken en die van zijn zoon te vullen. Twitter en Facebook waren daarin instrumenteel en nu stapelt het bewijs zich op dat de verkiezingen in alle ‘swingstakes’ doorgestoken kaart waren. De ontdekking van de New York Post’s over de corruptie van de Biden-familie reikte eerder tot Nederland dan tot de Amerikaanse bevolking, die anders wellicht Biden volkomen in de steek had gelaten. Als de verkiezingen voor Corona hadden plaatsgevonden had Biden geen schijn van kans gemaakt, maar nu lijken de kansen toch gekeerd dankzij de weinig scrupuleuze machinaties der Democraten, tenzij de Amerikaanse rechterlijke macht zich aan de zijde van de Constitutie en de Kieswet stelt. Zo niet, dan zal de seniele Biden de lockdown wellicht nog tot 2022 handhaven , belastingen verhogen en iedere competitiviteit uit de Amerikaanse samenleving persen in een poging om het communisme van Kamala Harris erdoor te drammen. Als zij dan het stokje tenminste nog niet heeft overgenomen van deze seniele baas.

Stel je voor, die feeks als President en de andere feeks Clinton wellicht als Vice President, om samen de middenklasse volledig uit te roeien en de USA in hoog tempo tot een tweede Venezuela te herscheppen. Iran zal de vrije hand krijgen om atoombommen te maken en te pogen om Israël van de kaart te vegen, het gespuis achter het Akkoord van Parijs zal nieuwe moed putten uit deze race naar de bodem en valse linkse ‘wetenschappers’ zullen hun roeping hervinden.

China zal in hoog tempo zijn dominantie in de wereldpolitiek nastreven, miljoenen nutteloze centraal- en Zuid-Amerikanen zullen de Amerikaanse grenzen overspoelen en de economie evenals de veiligheid naar de donder helpen, zolang zij maar op de Democraten stemmen. Mexicaanse drugskartels kunnen hun activiteiten naar de USA verleggen en Islamitische terroristen kunnen op die stroom veilig mee dobberen. Biden’s in haar opportunisme gevaarlijke, hulpje Harris steunt het communisme,  gelegaliseerde drugshandel, terrorisme van Antifa en BLM dus pure anarchie. Het mens is te dom om voor de duvel te dansen maar staat voor ‘gelijkheid’, niet aan het begin van de rit maar ‘gelijkheid van de uitkomsten’, zoals bij ons haar geestverwant Sigrid Kaag met haar positieve discriminatie en hun stokpaardje van ‘systemic racism’.

Kortom, zij zoekt de kortste weg naar socialistische tirannie. Biden heeft al laten zien dat hij te koop is, dus dat zal in Washington leiden tot wantoestanden als in Kazakstan, terwijl Democratische gouverneurs en burgemeesters nu al met Kamala Harris stonden te juichen bij het straatterrorisme van Antifa en BLM! Met al het werkeloze volk uit Latijns Amerika wordt Noord Amerika binnen de kortste keren een woestenij conform het recept van Karl Marx.

Honderd miljoen doden in de vorige eeuw waren pas het begin, want Big Brother komt ook in Nederland bij u thuis wonen en zal erop toezien, eventueel met zijn oppressieve hulpje Hugo de Jonge, dat u geen stap meer kunt verzetten naar individuele keuze. De wet wordt een speelbal van deze sociopaten die God noch gebod kennen en slechts denken in termen van fascistische onderdrukking op de rokende puinhopen van wat ééns een welvarende democratie was.

Venezuela, als land met de grootste, wereldwijde oliereserves, had daar slechts tien jaren socialisme voor nodig, dus realiseert u zich a.u.b. dat de processen die Trump nu gaat voeren tegen deze duivelse samenzwering niet alleen in zijn persoonlijke belang zijn, maar ook in het onze. Kijkt u maar eens hoe een Rutte c.s. zich hierover positioneren, dan weet u precies hoe laat het is dat het mogelijk al te laat is.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
2 jaren geleden

Inkomen en vermogen van Kamal Harris en haar man en kinderen?

r.dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Jan Verboom

gezamenlijk inkomen 2019 : US $ 3,1 Mio.
gezamenlijke activa in 2019: US $ 6,3 Mio.