De brand in Moria

Het vluchtelingenkamp Moria ligt ten noordoosten van Mytilini, de hoofdstad van Lesbos, Griekenland. Het wordt al jaren overspoeld door enorme aantallen vluchtelingen. Volgens InfoMigrants komt ongeveer 70% van de mensen in het kamp uit Afghanistan, maar in werkelijkheid verblijven er migranten uit meer dan 70 verschillende landen. Dit vluchtelingenkamp is tekenend voor de lamlendigheid en politieke waaghalzerij van de Europese Unie.

Afb: Kamp Moria-Lesbos. Afb: screenshot BBC

De situatie is voor de gelukszoekers (vluchtelingen kunnen we het niet meer noemen) die vele landsgrenzen op hun ‘vlucht’ zijn gepasseerd, aanleiding geweest het kamp in brand te steken; op drie plaatsen, zo ontdekte de Griekse brandweer, is brand gesticht in het kamp. Door de harde wind kon het vuur zich snel en gemakkelijk verspreiden, waarbij de ‘vluchtelingen’ de brandweerlieden op alle mogelijke manieren probeerden te hinderen. De situatie voorafgaand aan de brand en zeker de huidige situatie, vormt voor veel Nederlandse politici de aanleiding om nog eens stevig vorm te geven aan hun goedkope ‘verheven moraal’ en aan te dringen op het instromen van nog méér van deze gelukszoekers in ons land. Op zichzelf zou dat kunnen, mits zijzelf de bekostiging voor hun rekening nemen en de vluchtelingen verdelen over de royale woonruimtes van BN-ers, die nog niet zo heel lang geleden vooraan stonden om een ‘vluchteling’ in huis te nemen. Uiteindelijk ging het om een logeerpartijtje van welgeteld een paar dagen, waarna de ‘stakkers’ schielijk weer werden teruggebracht. Buiten het zicht van de camera’s; dat spreekt.

De problemen in de asielsector zijn niet van vandaag of gisteren. Die spelen al vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw, nu al bijna veertig jaar en dat mag de politiek zich hoogst kwalijk nemen. In 2015 werd de doorsnee Nederlander  zich meer bewust van de asielhandel, toen de oorlog in Syrië voor een enorme instroom zorgde. Het gemiddelde publiek keek stomverbaasd toe, hoe de ‘vluchtelingen’ talloze landsgrenzen overschreden. Dat kon naar oordeel van menig Europeaan weinig te maken hebben met een vlucht voor geweld, maar meer een vlucht naar betere leefomstandigheden. Dat blijkt ook wel uit de schoorvoetend prijsgegeven cijfers. Van integratie komt niets terecht en van participatie op de arbeidsmarkt al evenmin. In tegenstelling tot de verklaringen van onze politici, bevonden zich onder de ‘vluchtelingen’ geen apothekers of wiskundigen, maar vooral ongeschoolden en mensen die een diepe minachting koesteren voor de Westerse culturen.

Dat zijn problemen die eerst moeten worden opgelost. Een land of continent dat niet in staat is dergelijke grote aantallen mensen te verwerken, zal de poort moeten sluiten en een beetje snel ook. De asielindustrie heeft wel belang bij een zo groot mogelijke chaos; daar verdienen de achterbannen van de linkse partijen hun geld (en dat is veel geld) en linkse politici zullen hun achterban willen verwennen met een ‘duurzaam’ inkomen. In dat licht moeten de vele oproepen tot extra opvang worden gezien, zoals van Voordewind (CU) en Van Ojik (GL). Maar in het belang van dit land, het land van herkomst en de asielzoekers zelf is het allemaal niet.

De roep om ‘barmhartigheid’ en ‘christelijke naastenliefde’ is ronduit vals. Niet één van die roepers is bereid zelf de kosten op zich te nemen, maar vindt het kennelijk normaal dat hun intense persoonlijke goedheid vooral wordt gefinancierd door de belastingbetalers. En toch betaalde de barmhartige Samaritaan de waard van de herberg uit eigen middelen voor de overnachting en het eten van de ‘vluchteling’. Die Samaritaan zei niet “hier heb je een vluchteling, daar red jij je verder wel mee hè? Ik ben even nieuwe aan het halen”. En dat is precies wat al die ‘gutmenschen’ doen: ze halen problemen op, smijten het over de schutting en varen er zelf wel bij. Al te christelijk of verheven kunnen we dat toch niet noemen.

Het vluchtelingenprobleem moet grondig worden opgelost, maar als de UNHCR zelf al leden als Libië, Mauritanië, Soedan, Namibië en Indonesië toelaat om leiding te geven aan mogelijke verbeteringen, dan zijn die oplossingen uiteraard nog ver weg. Tot tevredenheid van de asielindustrie kennelijk…


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Neef Jansen
2 jaren geleden

Heel interessant is wat Sywert van Lienden zegt over ‘het beeld dat wij hebben dat zo enorm afwijkt van wat er werkelijk is gebeurd’, en over de ellende die er in Nederland al is wat betreft daklozen en illegalen en duizenden kinderen die er al zijn en opgesloten zitten in instituten en dat we ons laten chanteren door mensen die kampen afbranden om zo immigratie af te dwingen en dat onze empathie altijd zo ver weg ligt en we praktisch blind zijn voor de ellende die we in Nederland al hebben. Zie deze video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=625&v=7mWEMDTJCeA De uitspraken van Sywert van Lienden schijnen al voor een rel te hebben gezorgd, want het is helemaal niet de bedoeling dat je op de NPO zinnige en ware uitspraken doet over immigratie en massa-immigratie en de problemen die dat geeft wat betreft gebrekkige integratie en criminaliteit en terreur, want dan wordt Angela Merkel boos, en Frans Timmermans, en George Soros, en Jacob Rotschild, en de Rockefellers, en noem maar de hele bende op die er – zo lees ik in het boek ‘Immigratie’ van Cees Freeke – op uit is om Europa naar de klote te helpen.

Laatst bewerkt op 2 jaren geleden door Neef Jansen
Heniusz
2 jaren geleden

Er zou zelfs sprake zijn van Turkse bemoeienis met de gebeurtenissen. Niet zo vreemd eigenlijk, daar zijn ze al jaren mee bezig. Het is ook al niet de eerste brand. Beelden gezien van “vluchtelingen” die al voor de brand op hun gemak met volle bepakking op pad waren. Waarom wordt de WAARHEID niet verteld?

2 jaren geleden

Nu blijkt de vvd over stag te zijn gegaan om 100 vluchtelingen uit Lesbos naar Nederland te halen . Het zou eenmalig zijn, volgens Broekers-Knol en het zou gaan om 50 kinderen en 50 kwetsbaren . Hieruit blijkt maar weer eens hoe de vvd denkt over de kosten, lees belastingbetaler, en de minachting ten aanzien van de Nederlanders , en zij ongelooflijk naïef is en vooral incompetent . En, over de eenmaligheid is kletskoek, want in het verleden is het drie keer ‘eenmalig’ geweest en het kinderpardon dan? De vvd is een partij van minder validen geworden en niet wetende wat ze aanrichten in de Nederlandse samenleving.

Neef Jansen
2 jaren geleden

In het boek van Cees Freeke over Immigratie lees ik dat de massa-immigratie en islamisering er worden doorgedrukt door geheel Links, de huidige paus, Soros, Rothschild, Rockefeller, Morgan, leden van diverse koningshuizen, en door uiteraard een reeks van islamitische organisaties en ultrarijke islamitische oliestaten. Aldus ontstaat er een zwaar gesegregeerde ‘samenleving’ in grote delen van Noord en West Europa, die uiteindelijk zal vervallen tot een burgeroorlog of tot in ieder geval een wereld die geteisterd wordt door terroristische en criminele bendes en reeksen van zogenaamde ‘incidenten’ met ‘verwarde mannen’. Men zal de moderne rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten gebruiken als opstapje om de eigen islamitische totalitaire wreedheid en achterlijkheid met grof geweld aan iedere andersdenkende op te dringen. Feestelijke onthoofdingen van politici, professoren en bisschoppen zijn aldus te verwachten. Te beginnen in bijvoorbeeld Zweden, waar de weg-met-ons-machinerie het verst gevorderd lijkt.

Laatst bewerkt op 2 jaren geleden door Neef Jansen
2 jaren geleden

Het vluchtelingen probleem is al jaren geleden ter tafel geweest, maar door incompetentie politici en opportunisme, gevoed door lafheid, komt nu alles in een stroomversnelling en zijn de “uitwassen” zichtbaarder dan ooit.
Het immigratie fenomeen is ontstaan door;’ 1. Arbeidsmigranten die goedkoop zijn. 2. Door medelijdende figuren maar zelfs geen enkele offer aanbrengen.3. Door zelfhatende linkse opportunisten die slechts de kosten bij de burger leggen. 4. Figuren als Bram van Ojik niet weten waarover het gaat en de consequenties van hun optreden niet zien.5. Door de macht bij de Europese Unie te leggen, waarbij ik moet aantekenen dat de incompetentie van die leden wordt aangevuld met diepe naïviteit en er van een “gezamenlijke oplossing van de immigratieproblematiek” niet van de grond komt, omdat: Het project Europa een illusie blijkt.
De heer Nijhof heeft het in zijn artikel duidelijke aangegeven.
Het asielprobleem eist maar een oplossing:” Hardhandig een terug-stuurbeleid te ontwikkelen.” Helaas. Anders is het ONOPLOSBAAR.

karton
2 jaren geleden

Hoeveel van die brandstichters neemt landverrader B.van Ojik in z’n woning op ?

Heniusz
2 jaren geleden
Antwoord aan  karton

Geen enkele natuurlijk, deugen doe je het best als het jezelf niets kost.