Robbie is en blijft van rubber

Hij die door mijn oude moeder als Pienter Boesoek (slim maar dan op een achterbakse manier) werd gekwalificeerd, ging naar Brussel gewapend met een puddingbuks om de twee giganten uit Parijs en Berlijn tot andere gedachten te brengen.

Afb: Flickr.

Hij de man met de rubberen ruggengraat zou bewijzen dat in hem de man van staal moet worden gezien; de man die in zijn eentje de rest van Europa naar rechts ging richten. De man die stevig de belangen van Nederland zou vertegenwoordigen en niet met zich zou laten spotten.

In die zin hebben de spindokters van het Torentje de Nederlandse samenleving de reis van Den Haag naar Brussel voor getoverd. Drie dagen lang hebben de media hen ondersteund door het beeld van de vastbesloten Minister-president vrijwel dagelijks uit te venten. Rubberen Robbie werd in de media uitgebreid gelauwerd en wekte daardoor de indruk dat de uitkomst voor Nederland uitermate gunstig was.

De boodschap van de Nederlandse samenleving[1]

Gesteund door driekwart van de Nederlanders ging Rutte met een duidelijk mandaat van de Tweede Kamer naar Brussel: geen Corona-herstelfonds waarmee geld wordt weggegeven. Ik herhaal geen Corona herstelfonds!!! En als er al een fonds komt (wat een kolossale concessie van Nederland zou zijn), alleen voor leningen waarvan eerst duidelijk is welke problemen er precies mee moeten worden opgelost en waarom daar extra EU-geld voor nodig is[2].

Onderhandelingen in Brussel?

Volgens de experts draaiden de onderhandelingen om drie onderwerpen:

  • Of er een Corona-herstelfonds moet komen, hoeveel geld daarin moet en welk deel daarvan als giften en welk deel als leningen beschikbaar komt.
  • Hoe gegarandeerd kan worden dat het geld van het Corona herstelfonds ook goed wordt besteed.
  • Hoe groot de begroting van de EU wordt voor de periode 2021-2027 en hoeveel contributie iedere lidstaat moet betalen.

? Het Nederlandse mandaat was toch geen Corona herstelfonds? Dus de onderhandelingen konden wat de Nederlandse samenleving betrof, direct worden afgesloten? Kortom, Rutte hoefde niet eens naar Brussel af te reizen en kon vanuit het Torentje de verbale strijd volgen. Maar zo werkt het dus niet in de wereld van de Europese politieke bobo’s. Op die manier kon Rutte niet en zijn Europese heren dienen en de Nederlandse samenleving de indruk geven voor hun belangen tot aan het gaatje te strijden.

Wat volgde was een beschamende vertoning die door de gevestigde media met gejuich werd begeleid.

Het voorstel

Een afspraak tussen Parijs en Berlijn vormde het voorstel van de Europese Commissie: een Corona herstelfonds van € 750 miljard, waarvan € 500 miljard schenkingen (in het jargon van de EC en volgens het NOS journaal een ander woord voor subsidie) zouden zijn en € 250 miljard leningen. Een subsidie is volgens Van Dale een financiële ondersteuning door de overheid van een particuliere activiteit! De vertoning in Brussel draaide dus maar om een zaak: een Corona herstelfonds wat niets te maken had met de economische malaise waarin de staten in het zuidelijke deel van Europa zichzelf hadden gekatapulteerd.

Voor de goede orde: de EU had in mei 2020 (nog geen anderhalf maand voor de juli vergadering) al ruimhartig € 540 miljard beschikbaar gesteld voor lidstaten (vooral Italië en Spanje dus) die door de Corona crisis zwaar getroffen waren. Van die 540 miljard staat Nederland voor ruim € 22 miljard garant.

Concessie op concessie

De kolossale concessie. Rutte lag al bij de start van de onderhandelingen lang en breed op zijn rug te spartelen. Hij had al direct die ongewenste kolossale concessie gedaan. Echt een voorbeeld van de hakken in de grond zetten en de Nederlandse samenleving vrijwaren van weer een lastenverzwaring. Goed gedaan Robbie! De onderhandelingen gingen niet of er een Corona herstelfonds moest komen, maar hoe groot die moest zijn en wie daar de financiële vruchten van konden plukken. Die laatste vraag was al beantwoord voordat de onderhandelingen gestart werden. Tijdens het verdere verloop van de onderhandelingen volgden de concessies die Nederland deed elkaar vliegensvlug op.  

Concessie #2. Volgens Rutte zal in plaats van € 500 slechts € 390 miljard aan schenkingen worden gegeven en juist €360 miljard voor leningen. ? Maar Rutte kwam Brussel toch binnen met geen herstelfonds en nul schenkingen? Binnen twee dagen is Rutte opgeschoven naar wèl een fonds, van € 750 miljard, waarvan € 390 miljard schenkingen. Hier is dus sprake van een Nederlandse concessie en niet van een Europese concessie! Er was immers geen fonds en de EU vroeg Nederland om toestemming om er een op te richten. De EU gaat geld lenen, ten koste van Nederland dat hierin meedoet in plaats van ten minste een Opt out te hebben bedongen, om dat geld te schenken of, waarschijnlijk voor eeuwig, te lenen aan andere lidstaten die verzuimd hebben hun huiswerk te doen. De uitkomst is een grote nederlaag. Wie iets anders beweert, snapt niets van onderhandelen.

Concessie #3. De aanwending van het fonds was volgens Rutte, de regering en de gevestigde media een belangrijk winstpunt. Officieel ziet de EC toe op de naleving van verdragen en moet optreden tegen lidstaten die die verdragen schenden. In het achterliggende decennium is tijdens de banken en financiële crisis gebleken dat de EC niet heeft ingegrepen bij begrotingstekorten en hoog opgelopen en oplopende staatsschulden van m.n. de lidstaten in het Zuiden van Europa. Italië en het Frankrijk van Macron waren en zijn nog steeds de grote zondaars.

Niet de Corona crisis is de oorzaak van de financiële crises in die lidstaten, maar het uitblijven van economische hervormingen. De Corona crisis heeft de economische problemen blootgelegd, maar is nogmaals niet de oorzaak. Afspraken zijn stelselmatig niet nagekomen en is voorspelbaar dat ook toekomstige afspraken niet nagekomen zullen worden. Die overtuiging hebben de samenlevingen van de noordelijke en oostelijke lidstaten allang. Waarom is Rutte tegen de belangen van de Nederlandse belastingbetaler in toch akkoord gegaan?

Hoewel hij beseft dat het slecht is voor de doorsnee, lijkt ervan overtuigd dat het goed is voor de EU. Hij heeft weer een van zijn inmiddels beruchte omleidingsroutes van stal gehaald: iedere lidstaat heeft het recht om een uitbetaling aan een lidstaat te doen stoppen als die onvoldoende hervormt. Er spelen twee problemen: de vraag is echter welke yardstick  wordt gebruikt om vaststellen wat onvoldoende is en de procedure is zodanig opgezet dat binnen het compromismodel van de EU de kans om met succes die betalingen stop te zetten nul is. Iedereen moet water bij de wijn doen en wensen opgeven. De omleidingsroute is een Rutte hersenschim, een wassen neus, een blij-makertje waar de media ingetrapt zijn om de Nederlandse samenleving op de bekende Rutte manier om de tuin te leiden.

Concessie #4. De lagere contributie aan de EU begroting. Toenmalig premier Balkenende eiste en kreeg toentertijd een korting van jaarlijks € 1,5 miljard. De EC had die korting afgeschaft in haar oorspronkelijke voorstel! Ondanks de Britse uittreding wilde de EC er geld bij krijgen, omdat meer geld, meer mogelijkheden geeft voor het sturen van lidstaten en dus meer macht. In het openingsbod had de EC flink wat wisselgeld ingebouwd door voor Nederland meer contributie in te bouwen dan op basis van het bevolkingsvolume wenselijk was. Nederland is qua hoofd van de bevolking zeker niet het rijkste land van de Europese Unie, maar betaalt wel de meeste contributie aan de EU. Het was daarom volkomen terecht dat Nederland minder contributie zou moeten betalen. Zelden werd het gezegde ‘een sigaar uit eigen doos’ zo goed geïllustreerd.

De illusionist

De media ventte de volgende Rutte boodschap uit naar het Volk:

Na lange en intensieve onderhandelingen hebben we een akkoord bereikt over de Europese meerjaren begroting en het herstelfonds voor de EU. Het resultaat is een goed pakket, waarin de Nederlandse belangen gewaarborgd zijn en Europa sterker en weerbaarder maakt”

Met dit pakket wordt het budget recht van de Staten-Generaal steeds verder uitgehold worden en is een belangrijke stap gemaakt naar een EU staat waarin Nederland een onbetekenende schatplichtige provincie zal worden.  De ervaring heeft uitgewezen dat macht die aan de Europese Unie wordt overgedragen nooit meer terugkomt, ook niet als het om een tijdelijk instrument zoals dit Corona herstelfonds, gaat. Mister No, no, no, Rutte heeft gefaald. Wat een wanvertoning en de media spelen het spel hijgerig mee

De Duitse media hebben het beter begrepen:

“Das ist ein großes Trauerspiel…. Das Ergebnis ist eine Lachnummer….Die EU verkommt zum Geldautomaten..Die Deutsche Buerger verloren”


[1] Het artikel “Meneer Rutte ging naar Brussel; Analyse van een mislukte missie” van George van Bergen op de website opiniez d.d. 21 juli 2020 vormt de bron voor de inhoud van het artikel.

[2] Alle EU-lidstaten kunnen immers gewoon terecht op de kapitaalmarkt om geld te lenen, dankzij de (overigens voor Nederlandse pensioenfondsen zeer nadelige) 0% rentepolitiek van de Europese Centrale Bank, dus tegen zeer gunstige voorwaarden.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties