Edgar Mulder stapt uit ‘mini-enquête’

Edgar Mulder is destijds verbonden geweest aan het Oud Strijders Legioen van wijlen Prosper Ego, en kan alleen al uit dien hoofde op mijn (hopelijk ook die van u) onvoorwaardelijke steun rekenen. Zelf ken ik Edgar Mulder persoonlijk, vooral als een buitengewoon integer en bijzonder sympathiek mens.

PVV Kamerlid Edgar Mulder. Afb: screenshot Youtube, Op1

Edgar Mulder, inmiddels Kamerlid voor de PVV, kan zich niet verenigen met de slotrapportage die volgt uit de opdracht aan de commissie die onderzoek doet naar moskee-beïnvloeding uit islamitische en onvrije landen. Hij was daarvan lid. Deze commissie ondervroeg in februari een aantal betrokkenen en deskundigen over de invloed van landen als Saoedi-Arabië, Turkije, Koeweit en Qatar op de interpretatie van de islam in Nederland. Er wordt gewerkt aan een eindverslag dat over ongeveer (!) een maand klaar moet zijn. Wie een heel klein beetje van die ondervragingen heeft gevolgd, weet dat vrijwel alle moskeeën in ons land onder vrijwel directe controle staan van buitenlandse instanties (b.v. Diyanet – Turkije) die zich soms van verschillende dekmantels voorzien.

Mensen als Theo van Gogh, Salman Rushdie en Ayaan Hirsi Ali, hebben dat aan den lijve ondervonden.

De ‘Parlementaire ondervraging’ is een soort van kleine ‘Parlementaire Enquête’, ook wel ‘mini-enquête genoemd. De opzet is om door een ondervragingscommissie in korte tijd mondelinge informatie te verzamelen door middel van het onder ede horen van personen, op wie de plicht tot medewerking rust. De formele status van zo’n enquêtecommissie is geregeld in de Wet op de Parlementaire Enquête (2008) en er is geen juridisch verschil tussen beide middelen; slechts de procedure is anders. Zo’n mini-enquête is er al eerder geweest: de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies. Het rapport van die Parlementaire ondervragingscommissie is HIER te vinden. U zult zien dat daar een voorlopig oordeel werd gegeven in de aanloop naar het opvolgende debat.

De voorzitter van de laatste ‘mini-commissie’, het CDA-Kamerlid Michel Rog, heeft gezegd het vertrek van Mulder te betreuren. Hij maakte desgevraagd aan het dagblad Trouw[1] duidelijk dat een ondervragingscommissie een analyse maakt, maar geen eigen conclusies kan trekken. “De heer Mulder heeft aangegeven zich niet langer te kunnen verenigen met deze opdracht. Het politieke debat hierover vindt plaats na de overhandiging van het eindverslag aan de Kamer”. Die opvatting van Rog is dus niet geheel juist. Mulder heeft niet beweerd dat hij ‘het met de opdracht niet eens was’. Hij is het met dat concept-flutrapport niet eens. Bovendien: de commissie moet wel degelijk de non-verbale signalen die zij tijdens de verhoren tegenkwam, in het verslag vast leggen. En dat waren er bepaald niet weinig. Als vervolgens blijkt of lijkt dat de commissie daarmee een oordeel geeft, dan is dat niet meer dan een gegeven tijdens het opvolgende debat. Daar zijn die mensen voor in de Kamer gekozen en anders gaan zij, onverrichterzake, maar weer naar huis bij gebrek aan talent en kundigheid. Ganzenbord spelen of kruiswoordpuzzels oplossen is ook leuk voor wat minder bedeelden.

Bovendien gaat het niet over zomaar iets: wanneer zekere ‘religieuze’ instellingen uitsluitend door buitenlandse invloed – en dat blijken dus niet zelden overheden – overeind kunnen blijven, dan is dat nogal wat. Het gaat hier niet over behandelingen voor verkoudheid of van zweetvoeten. Het gaat om landen die omwille van redenen die het daglicht kennelijk niet kunnen verdragen, invloed willen hebben in ons land en wel in het bijzonder op het islamitische smaldeel. Dat zou te denken moeten geven en welzeker bij een commissie die pretendeert dat te hebben onderzocht. Als dat zo is dan kan zij dat de Kamer aldus meedelen en als dat niet zo is staat haar ook niets in de weg. Dat er daarna debat volgt, is niet meer dan logisch. En als blijkt dat vervolgens ook over andere religies moet worden gesproken (bijvoorbeeld Vaticaan en Katholieke kerk)  dan is dat kennelijk nodig in het licht van deze tijd.

Edgar Mulder heeft dus groot gelijk dat hij afstand neemt van deze commissie, nu zij kennelijk voornemens is een zalvend en waardeloos flutrapport af te leveren: een paar ingebonden gespreksverslagen. Het onderzoeksobject, namelijk buitenlandse beïnvloeding van maatschappelijke kwesties, is waarachtig wat belangrijker dan het beschermen van de vrijheid van religie waartoe het CDA zich kennelijk geroepen voelt. Het gaat immers om de veiligheid van dit land en haar burgers. Als de Minister van Binnenlandse Zaken zonder het geringste onderzoek en bewijs kan concluderen dat Rusland zich in onze verkiezingen heeft gemengd, dan wordt het warempel wel tijd om eens naar moskeeën te kijken die door bedenkelijke buitenlanden worden gefinancierd. De moskeebezoekers het stemrecht afnemen zou een middel kunnen zijn dat die Minister aanspreekt, gelet op haar succesvolle kruistocht tegen het referendum.

Het vertrek van Mulder uit de enquêtecommissie alleen al, zou Kamerleden moeten bewegen zich terdege voor te bereiden en een gedegen debat te voeren. Dit kan niet zomaar op een achternamiddag worden afgewikkeld omdat het een essentieel onderdeel van het nationale belang en veiligheid betreft.

Dat mag gerust blijken.


[1] Trouw, 29 mei 2020.

——————–

Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Donut51
2 jaren geleden

Het CDA is een van de eerste grote initiatiefnemers geweest om de eerste islamitische
gastarbeider naar Nederland te halen, en daarmee ook in de koran gepredikte overheersing.

Neef Jansen
2 jaren geleden

De islam heeft in de westerse wereld een uitgebreide islambeschermingsknuffelclub, en dat komt omdat niet begrepen wordt wat islam eigenlijk is (een instituut voor roof en moord en slavernij), omdat het goed zaken doen is met de islamitische wereld (olie, wapens, bouwen van steden en infrastructuur), omdat import van de islam de bestaande cultuur verdunt en gereedmaakt voor grotere politieke verbanden (EU, NWO), omdat het electoraat geeft (Linkse Kerk), omdat abusievelijk de moslim als nieuwe jood wordt gezien (terwijl het nieuwe antisemitisme vooral vanuit de islam komt), omdat men bang is om net als Wilders te eindigen (24/7 bescherming tegen moordaanslagen), omdat men een mentaliteit heeft van ‘na mij de zondvloed’, ‘ze zoeken het maar uit’, omdat men weet dat de gewone burger nauwelijks enige invloed heeft op de politiek en ook meerendeels niet weet wat er gaande is, en nog zo wat. Het komt er op neer dat de islam aan alle kanten geholpen wordt om binnen de westerse wereld groot en sterk en talrijk te worden. Het lijkt er op dat het grootste deel van de westerse wereld geen zin heeft om haar continuïteit veilig te stellen. Die westerse wereld lijkt zichzelf te hebben opgegeven als cultuur die het waard is voort te zetten, en zet aldus de deuren wagenwijd open voor zo’n premodern monster als de islam is. Kom binnen en weest welkom en fuck me, fuck me, zal mogelijk het laatste zijn dat toekomstige historici opschrijven aangaande die westerse wereld. .

2 jaren geleden

Het direct onderstaande is een deel van mijn reactie op het artikel van de heer Dunki :” Twijfel en Onzekerheid”.:
:** Alles heeft te maken met een geestelijke instelling ( onvermogen ) van Links en alles heeft te maken met haat naar rechts. En….. rechts heeft zich uitsluitend als de opportunistische Opa, gedragen en het geld belangrijken vond dat het landsbelang.

En…… is de “massa” niet wakker te maken is én nog stemt op de geestelijk minder bedeelden bij Groen Links, D-066, of de Partij van de arbeid. Het CDA is een conservatieve partij met ” een dubbele agenda” . Als het maar aan de macht is, samen met de VVD. De baantjes waren heerlijk.:” ***

Ik ben eens in eén van mijn oude boeken gedoken : ” Wereldgeschiedenis” ( 1931) en daarin ontdekte ik het volgende;”

**We moeten volstrekt niet denken, dat de voorspoed, dien Rome’s wapenen genoten, de schatten, die de hoofdstad toevloeiden, tot HEIL strekten van het overgroote deel van het volk. Integendeel, verderfelijke toestanden ondermijnden de kracht van de republiek.
’t Is waar, de ” plebejers stonden in rechten gelijk met de patriciërs, maar van lieverlede was uit de *aanzienlijken* van beide partijen een *nieuwe ADEL ontstaan, de * optimalen”,
Deze lieden waren in het bezit van grote landgoederen en kapitalen; zij hielden ALLE ambten aan zich, uit hen werden de ” stadhouders” gekozen, die zich op SCHAAMTELOZE wijze in hun provinciën schatten ” vergaderden”.
De boerenstand was van hun landgoederen beroofd en velen gingen naar de hoofdstad, waar zij het aantal vermeerderen van de ” proletariërs”, die leefden van de brokken, hun door de ” aanzienlijken” toegeworpen”. ( hier en daar wat oude spelling moeten we overheen kijken).
Wat ik uiteindelijk hiermede wil verklaren, is dat we nu in ” dezelfde situatie” zitten met betrekking tot de Europese Unie en dat Mark Rutte is “opgeklommen” tot de ” aanzienlijken”.
Het zieke opportunisme is dus al heel oud. En, de machtsmisbruikers, zich zeer gretig van ” schatten” hebben voorzien. ( Nepotisme ook in de oude tijd)
De onnadenkendheid van Groen Links, P.v.d.A, D-66, VVD en het CDA, hebben nu de ” klimaathysterie” omarmt en de bevolking is nu veroordeeld én bij de ” proletariërs” gedumpt. Immers: de armoede neemt zeer ernstige vormen aan en immigratie versterkt dat.
**Zelfs de ” rechtspraak” was onbetrouwbaar de rechter gaf op de meest **onbeschaamde wijze** den aanzienlijken gelijk”. ***
Boeventuig zult u zeggen of schrijven……… maar als we de rechtsgang van de Heer Geert Wilders ( PVV) bekijken en beluisteren, wat is dán Uw conclusie?

Begrijpt U nu ook waarom de Partij van de Arbeid” het vak geschiedenis op scholen ” niet interessant vond”. Kennis van geschiedenis, is bedroevend, en zelfs op de Universiteiten, is ook de taalbeheersing een apart probleem.
De** droomtoestanden** waarin Groen Links, D-66, VVD en CU verkeren, is “de opmaat” naar nieuwe politiek om Nederland naar de knoppen te helpen. Als we Koolmees aan het woord is krijg ik kromme tenen en Kasja Ollongren, D-66, is mijns inzien de omhoog gevallen ” Opitmaal” en haar “oppressie”- beleid is stuitend.

IK hoop argumenten te hebben aangedragen om het *huidige* kabinet goed de les te lezen en om “ontslag in te dienen.

Heniusz
2 jaren geleden

Juiste stap van de heer Mulder, zo kan je in elk geval zien waar nog ruggengraat aanwezig is en waar niet. Zou mijn naam ook niet onder een slap, laf wegkijk stukje zetten.

Ravian
2 jaren geleden

Het CDA houd de islam een hand boven het hoofd omdat ze er als de dood zijn dat de beschermde status van de islam opheffen ook gevolgen voor de beschermde status van het christendom gaat hebben.
Dat ze al doende met de grootste vijand van dat zelfde christendom, van het Nederlandse volk, en van de Nederlandse cultuur, collaboreren, snappen ze blijkbaar niet, of ze willen het gewoon niet weten.
Het CDA is een bedreiging voor Nederland.