De charlatan partij

Op het vaderlandse politieke toneel heeft men de laatste decennia drastische verschuivingen kunnen zien, evenals in de USA waar de socialistische arrogantie van steeds extremere Democraten de veelal blanke ‘despicables’op het platteland en de negerbevolking van de ‘innercities’ van zich vervreemdde. Donald Trump werd niet zomaar hun kampioen, zij waarderen hem vooral omdat hij zijn beloftes waarmaakt, een eigenschap die bij onze Minister-president vooralsnog ontbreekt.

Hier heeft de PvdA al in de jaren ’60 dezelfde metamorfose van socialisme naar salonsocialisme doorgemaakt onder invloed van het arrogante ‘nieuw links’ dat Willem Drees, de enige respectabele socialist, vervreemdde van zijn eigen PvdA. Het duurde nog vele jaren voordat de partij daar ècht de rekening voor gepresenteerd kreeg, maar Nederland is nu eenmaal een hopeloos, door en door socialistisch land, dus het zal altijd wel onderling stuivertje wisselen blijven tussen het pedante D66, de communisten van GroenLinks en de PvdA, die samen een vrij constant links blok vormen.

Politiek is nu eenmaal een occupatie voor opportunisten omdat de gemiddelde kiezer oliedom is en sluwe politici dat aanvoelen, zonder dat zij iets positiefs te bieden hebben. Kijk naar het wel en wee van D66 dat vrijwel van het toneel verdween met een zijden sok als Terlouw, maar terug kon komen met een keffertje als Pechtold die niets constructievers te bieden had dan zich stelselmatig tegen Wilders af te zetten.

Serieuze Bolkestein

Dat fenomeen hadden wij al eerder gezien in de jaren ’60, toen de gesjeesde student Wiegel furore maakte onder het stoffige VVD electoraat door voortdurend Joop den Uijl op de korrel te nemen zonder zelf veel constructiefs over het voetlicht te brengen. Zijn grootste faam ontleende hij aan ‘de nacht van Wiegel’ toen hij als 1e Kamerlid het correctieve referendum torpedeerde. Later maakte de VVD serieuze stappen onder leiding van Bolkestein, voor de verandering geen gesjeesde student als Wiegel of een gepatenteerde mislukkeling als Nijpels, maar iemand die een vak geleerd had en niet bang was om zijn zeer gezonde verstand te gebruiken in plaats van met alle winden mee te waaien. In het ‘door en door socialistische’ Nederland leverde dat hem geen vrienden op, maar de waardering die zowel Bolkestein als Wiegel heden ten dage genieten als ‘older statesmen’ en het ‘rechtse geweten van de VVD’ is onderling kwalitatief uiteenlopend. Terwijl de eerste een bij voortduring scherp, analytisch verstand aan de dag legt, grossiert de laatste voornamelijk in oppervlakkige babbels in kritiekloze TV programma’s zoals afgelopen

“Klunzig, teveel water bij de wijn,
ook water waarvan je
je afvraagt of dat nuttig is” 

Groot was dan ook de verbazing toen VVD icoon Wiegel, in een opwelling van gezond verstand, in november 2019 charlatan Rutte en diens kliek op hun nummer zette met de (dis)kwalificatie:  ‘Klunzig, teveel water bij de wijn, ook water waarvan je je afvraagt of dat nuttig is.’ Hij doelde o.a. op de zinloze 100 km. limiet in relatie tot de al even nutteloze linkse ophef over stikstof die het land al een fortuin heeft gekost en de hele landbouw sector naar de mieter helpt.

Even terzijde: bij uitgebreide actuele tests in Stuttgart – in een vrijwel stilstaande economie met geen of nauwelijks autoverkeer – blijkt die ‘dodelijke’ stikstof concentratie bij vlagen zelfs beduidend hoger te zijn dan voorheen…!  Dat schandaal zult u niet op de Duitse of Nederlandse TV zien, maar begin mei kwamen die cijfers ter beschikking. Jammer dat het duo Baudet en Wilders zo zit te snurken!

Wiegel verweet Rutte c.s. amateuristisch geklungel, leidend tot de enorme puinhoop waarin de VVD de ene na de andere virtuele zetel verloor. Wiegel  zei eindelijk hardop wat veel oude trouwe VVD leden dachten: alle domme zetten, alle loze en valse belofte’s van Rutte en zijn medestanders, die nooit werden waargemaakt maar slechts gevolgd werden door dom en steeds linkser wanbeleid, werden op een rijtje gezet om de VVD charlatans daarmee grondig af te branden. Wiegel’s conclusie was : ‘kiezers die je verliest krijg je niet zomaar terug, de VVD moet daarom herkenbaarbeleid voeren’. 

De kunstmatige corona crisis voorkomt alsnog ieder ‘herkenbaar beleid’, maar heeft de opportunist Rutte zo te zien weer gered met 32 virtuele zetels terwijl hij alles fout doet wat hij maar fout kan doen.  De onzekere brokkenpiloot Rutte, die aanvankelijk op het goede spoor leek te zitten met zijn streven naar ‘landelijke corona immuniteit’, voelde zich op glad ijs en probeerde slechts verder electoraal verlies te vermijden door achter het vermeende gezag van een rotte organisatie als de WHO te schuilen. Later plaatste hij de incompetente RIVM op een voetstuk om daarmee zijn eigen politieke rugdekking te vervolmaken. (Baron von Münchausen was er niets bij.) 

Economische lockdown

Rutte’s geleuter over ‘mensenlevens redden’ is volkomen weerlegd door de praktische en effectieve strategie van Zweden dat al weken geleden meer dan 50% landelijke corona immuniteit had bereikt. Nederland gaat economisch kapot onder Rutte’s amateurisme terwijl hij ons op onrechtmatige wijze huisarrest oplegt, maar als wisselgeld nauwelijks 3% corona immuniteit heeft bereikt… Suffe kiezers die niet in staat blijken om zichzelf de vraag te stellen of de ‘lockdown’ überhaupt ergens goed voor is, volgen deze blind om zich heen tastende politicus en vinden ‘dat Rutte het wel goed doet…’  

Let wel, voor wie de RIVM cijfers goed leest is het evident dat er niet meer doden zijn dan bij een gewone griepepidemie en zelfs beduidend minder dan in 2018. Een ware gotspe!  Dit is typerend voor het kritiekloze ‘ons soort mensen’ – niet alleen in de VVD, maar ook het CDA en CU om er een paar te noemen – en afgelopen zondag werden die argeloze lieden nog eens in hun naïviteit bevestigd door de pedante Wiegel, die vond dat Rutte en de clown op de Delftsblauwe schoentjes ‘ het beiden wel goed doen’. Leuk voor de VVD maar waar is het beleid, laat staan het ‘herkenbare beleid’?

Ook Wiegel, het typische politieke dier dat nooit een ècht vak geleerd heeft, gaf er blijk van dat hij zijn prioriteiten niet op een rijtje heeft, maar de suffe kiezer laat zich wéér te grazen nemen en elke extra maand van onnodige ‘lockdown’ leidt tot mogelijkerwijze wéér een extra jaar van onnodig hogere belastingen om de nu door onze ‘primus inter pares’charlatan aangerichte schade weer moeizaam te compenseren.

Het enige wat ons nog kan redden van Rutte 4 en andere ellende uit de communistische keuken van GL, D66 en PvdA is een electorale ommezwaai waarvoor de huidige, zwalkende oppositie zich héél zwaar zal moeten inspannen. De blunders van Rutte liggen voor het opscheppen, maar de verblinde sleutelfiguren Baudet en Wilders zijn nergens te bekennen terwijl wij de politieke charlatans aan de horizon zien wegvaren naar Rutte 4!


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
2 jaren geleden

**Ook Wiegel, het typische politieke dier dat nooit een ècht vak geleerd heeft, gaf er blijk van dat hij zijn prioriteiten niet op een rijtje heeft, maar de suffe kiezer laat zich wéér te grazen nemen en elke extra maand van onnodige ‘lockdown’ leidt tot mogelijkerwijze wéér een extra jaar van onnodig hogere belastingen om de nu door onze ‘primus inter pares’charlatan aangerichte schade weer moeizaam te compenseren.***

De in het verontwaardigende karakteriserende zin, maar met een bruisend opstuwende afkeer, ter zake de huidige politiek situatie in Den Haag, ben ik het volledig eens.
Het grootste probleem is dus :***Politiek is nu eenmaal een occupatie voor opportunisten omdat de gemiddelde kiezer oliedom is en sluwe politici dat aanvoelen, zonder dat zij iets positiefs te bieden hebben.***

En…. aan dat probleem is NIETS te doen. Ook Baudet en Wilders slapen niet, maar het wordt hen onmogelijk gemaakt iets in de brengen dat er toe doet. Hugo de JOnge zegt openlijk, dat het CDA niet met Forum voor Democratie wil samenwerken en Mark Rutte zei eens:” Dat hij het Baudet LASTIG zal maken.
Keer op keer worden de ingediende amendementen verworpen. Baudet en Wilders kunnen niet even met een legertje de Tweede Kamer tot de orde roepen om hun voorstellen te laten accepteren.
Het KARTEL is zo ongelooflijk omringt met ” meelopers en parasieten” dat daar bijna geen doorkomen aan is. Het Kartel heeft immers een vriendjes- politiek dat zijn weerga niet kent. Mevrouw Gerdi Verbeet, oud Kamervoorzitter van de P.v.d.A. is aangesteld als Commissaris bij Unilever Nederland. En…. de P.v.d.A wil toch niets met ” het Kapitalisme” te maken hebben? De SALONSOCIALISTEN is volle bloei.
En….. de gemiddelde kiezer is OLIEDOM……. dat is het grootste probleem en daarom werkt de democratie niet.
IK heb ook geen cursus in de aanbieding om Oliedomme mensen intelligent te maken en assertief om te vormen………… het is uiterst frustrerend ……. maar de geschiedenis staat BOL van uitersten. Het natuurlijke ” fenomeen domheid” is iets dat we zullen MOETEN accepteren. Het punt is dat de politiek uiteindelijk een parasiet op de domheid is.
” Dus,** De domheid is de kurk waarop de politiek drijft”.

Hans
2 jaren geleden

Wilders en Baudet zetten zich in de corona”crisis” alleen maar af tegen Rutte. Zij wilden beide al heel vroeg een totale lock down terwijl Rutte twijfelde. Zij wilden uit de lock down terwijl Rutte ook daar weer over twijfelde. Zij hadden (helaas) in beide gevallen ook geen visie op basis van kennis en gedegen analyse. Daarmee hadden zij wellicht kunnen scoren. Gemiste kans.