Hoe China en de WHO de kluit belazeren

In een reconstructie van het corona drama lijkt de rol van China en de WHO steeds dubieuzer te worden. Ik refereerde al eerder aan het lot van de dood gewaande arts Ai Fen, die in Wuhan de kat de bel aanbond maar kennelijk nog leeft, zij het in gevangenschap.

Zij kreeg, als hoofd van de eerste hulp in het Wuhan Centraal Hospitaal, een waarschuwing na haar bekendmaking van het bestaan van het Corona virus aan andere artsen. In een inmiddels verdwenen artikel in het ‘China’s People’ tijdschrift deed zij kond van die reprimande onder de titel ‘the one who supplied the whistle’ nadat zij een foto publiceerde van het positieve testresultaat van het eerste slachtoffer met ‘SARS coronavirus’ in rood omcirkeld, om vervolgens meerdere gevallen onder de aandacht van haar collegae te brengen.

Acht van hen werden vervolgens door de politie verhoord om info over deze ziekte te verschaffen volgens ‘Radio Free Asia’. De oogarts Li Wenliang waarschuwde collegae om beschermende kleding te dragen, hetgeen door de autoriteiten als het verspreiden van paniek werd gekwalificeerd. Hoe cynisch dat de man zèlf overleed ten gevolge van een corona besmetting… Hoewel de communisten haar social media account updaten om de schijn op te houden meldde het welgeïnformeerde ‘60 minutes Australia’ dat Ai Fen’s verblijfplaats geheim blijft. 

Over de oorsprong van het virus doen inmiddels meer en meer gefundeerde rapporten de ronde, waarbij het waarschijnlijk lijkt dat de communisten hier een ronduit misdadige rol hebben gespeeld door het virus in een laboratorium te ontwikkelen en te laten ontsnappen in hun onzorgvuldigheid.

In december 2018 hebben lokale en landelijke autoriteiten al een zwijgplicht opgelegd aan laboratoria in Wuhan nadat bekend werd dat daar een nieuwe, virale vorm van longontsteking was ontdekt en bevalen alle tests te stoppen, alle monsters te vernietigen en vooral alles sub rosa te houden.

Dat communisten louche leugenaars zijn mag als algemeen bekend worden verondersteld, maar dat de corona uitbraak nu onder controle zou zijn is een delusie. Gefrustreerde inwoners van Wuhan lachen om de officiële mortaliteitscijfers want crematoria draaien nog steeds dag en nacht. Dat er 2,500 corona doden in Wuhan zouden zijn bestempelen zij als een illusie en stellen dat er minstens 40,000 doden zijn. Wuhan begon vorige week geleidelijk de ‘lockdown’ op te heffen met 8 april als target voor een totale opheffing terwijl één der crematoria alleen plots 5000 urnen moest distribueren onder nabestaanden in 2 dagen, hetgeen een beetje wringt met het totale aantal doden van 2.500…

Families krijgen 3.000 Yuan om hun mond te houden en de staat voert een zware propaganda campagne om stilte te bewaren, dus dan weten wij wel hoe laat het in China is. Er lijkt maar één conclusie: de censuur van het regime van Xi en diens leugens vormen een ernstige bedreiging voor de wereldwijde gezondheid en zijn zonder meer een zware schending van de door de globalisten dagelijks misbruikte mensenrechten. Waarom is de globale linkse pers dan zo maniakaal doende om de mensheid meer en meer angst aan te jagen in hun heksenjacht tegen Trump en waarom vreten zij alle Chinese propaganda als God’s woord tot de bekende ouderling?

Het antwoord is simpel, corona met zijn rampzalige gevolgen interesseert de globalisten geen bal maar het is een prima wapen om te politiseren in hun onverhulde greep naar de macht. Zoals Karl Marx al zei, het arbeidersparadijs zal herrijzen als een feniks uit de as van de kapitalistische maatschappij.

Ondertussen heeft de ellendeling Xi Jinping een nieuwe slogan bedacht: ‘zero’, op weg naar zijn globale leiderschap en alleenheerschappij gebaseerd op zijn ‘magistrale bestrijding’ van corona binnen en buiten China, maar de waarheid over Covid 19 bedreigt hem en zijn plannen om zich te positioneren als een nieuwe, post USA globale leider. In Davos sprak hij al in 2017 over ‘de vastberadenheid van zijn communistische kliek om een verantwoordelijke rol te spelen in het verdedigen van en het bijdragen aan vrede en om armoede te verminderen’.

Hij, die fortuinen had binnengesleept ten koste van de Amerikaanse en Europese economieën in zijn keiharde protectionisme, kreeg de handen op elkaar van de imbeciele, incestueuze kliek in Davos met deze gotspe: All states should view their own interests in a broader context and refrain from pursuing their own interests at the expense of others.’  De duivel heeft vele gedaanten.

China heeft effectief de UN geïnfiltreerd en leidt 4 uit 15 belangrijke agentschappen en deze godgeklaagde gangster doet er alles aan om zich als de wereldleider te profileren, maar nu staat het kaartenhuis op instorten wanneer de waarheid over de oorsprong van en de communistische hocus pocus rond corona bekend wordt! Corona kan hem nekken of zijn reddingsboei worden, maar als het aan de rabiate linkse pers ligt prefereren zij de gegarandeerde dictatuur van deze ‘reïncarnatie van een proleet’ (om met Godfried Bomans te spreken) boven onze eigen vrije wereld. Hondsdolheid in optima forma!

Het risico van een tweede uitbraak wordt gecontroleerd door propaganda en keiharde censuur die onafhankelijke media (soms letterlijk) van kant maken. Buitenlandse journalisten zijn al in februari uitgewezen, waaronder drie man van de Wall Street Journal wegens de kop ‘China Is the Real Sick Man of Asia’ naar aanleiding van de communistische chicanes rond Covid 19.

Ieder kritisch woord over Xi en zijn familie is verboden. Vorig jaar had een Wall Street Journal reporter in Australië gemeld dat een neef van Xi in criminele activiteiten verwikkeld was waarop hij het formele bericht ontving van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken dat hij rekening moest houden met ‘the anger of other arms of the government’ en dus niet alleen maar van dat ministerie, als zij verkeerde dingen over Xi publiceerden.

Een onderzoek van de Harvard universiteit concludeerde dat de commies liefst 18.000 websites blokkeren, waaronder internationale nieuws agentschappen, daarbij loyaal bijgestaan door Google. Een interessante parallel speelt in de USA waar Fox News als één der weinige onafhankelijke media nu doelwit wordt van de gezamenlijke Social Justice in een poging om de vrije meningsuiting volledig te liquideren en hun monopolie op het nieuws te effectueren. De SJW wordt steeds desperater!

Xi’s ‘Zero’ campagne bouwt op die censuur en vereist dat Chinezen, inclusief alle artsen en verplegend personeel, en masse de corona crisis zullen ontkennen, terwijl gezondheidsstatistieken een aanfluiting zijn. De tijden van de pedofiele moordenaar Mao keren terug maar de waarheid kan niet massaal verbloemd worden in zo’n groot land, want onder de bevolking en specifiek onder journalisten schijnt de verontwaardiging dagelijks toe te nemen. Hun bewijzen zijn een bedreiging voor Xi’s mondiale aspiraties en de communisten hebben er een dagtaak aan om alle verschijnende beschuldigingen dag in dag uit van het internet te halen, nogmaals, daarbij steunend op Google.

Laat niemand het bij ons in zijn hersens halen om ooit nog te refereren aan ‘bemoedigende ontwikkelingen in China’, want toen de politie de grenzen van de getroffen provincie Hubei wilde openen met het naburige Jiangxi kwamen daar zowel de politie als de bevolking in opstand omdat zij wel beter weten! Kennelijk test 14% der genezen slachtoffers opnieuw positief…
De infame leugens van de communisten zijn een directe bedreiging voor de wereldgezondheid, waarin de rol van de totaal verrotte leiders van de WHO ook nog eens aan de orde dient te komen.

De Amerikaanse ex-presidentskandidaat Marco Rubio heeft dezer dagen verduidelijkt dat het ‘middle management’ van de W.H.O. zijn werk wel degelijk doet, maar dat de leiding zich het vuur uit de sloffen loopt om Xi te verdedigen en Taiwan te beschadigen. Wij zitten midden in een dodelijke pandemie, maar wij moeten ons dagelijks zorgen maken over de partijdigheid van de onbetrouwbare U.N. en de al even corrupte W.H.O. die maling heeft aan allen die aan het front tegen corona strijden, maar onbeschaamde cheerleaders voor Xi zijn.

Dat de W.H.O. in december waarschuwingen van Taiwan over de uitbraak in China keihard negeerde past in het patroon waarin Taiwan door Xi op de ‘shitlist’ is geplaatst. In januari werd Taiwan zelfs geweigerd voor deelneming aan belangrijke vergaderingen en aarzelde onze Ethiopische charlatan niet om cijfers over corona in Taiwan te vervalsen.

Wat hebben wij aan een W.H.O. als die door die corrupte Ethiopische verrader wordt misbruikt om Xi te dienen? Waarom verstopt Rutte zich achter die W.H.O. zoals hij zich ook verstopt achter de al even linkse I.P.C.C.? Er kan maar één antwoord zijn. Rutte is een klein maar uiterst coöperatief radertje in het zieke globalistische netwerk dat samenspant met Xi in hun poging om de vrije wereld te vernietigen. Al die arme mensen die hun met bloed, zweet en tranen opgebouwde levenswerk zien instorten dankzij de verlammende globalistische greep op onze samenleving. Al die gepensioneerden die opnieuw een afwaardering van hun pensioenen tegemoet zien dankzij nietsontziende ideologische ellendelingen. Alle werkende mensen die werkeloos zijn geworden, alles dankzij het Karl Marx virus.

In hun desperate samenspannen met Xi zien de globalisten een kans om Trump in de wielen te rijden, ten koste van het levensgeluk en de gezondheid van honderden miljoenen slachtoffers. Geleuter van de linkse pers over ‘conspiracy theories’ is net zo’n dooddoener als hun nazisme of racisme, het enige wat ik hier zie is een globale golf van links fascisme dat samenspant met een Chinese fascist.


.

11 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
2 jaren geleden

Ideologische domheid wordt nooit beargumenteerd omdat die linkse ‘idée fixe’ is verworden tot een seculiere religie. In hun religieuze fanatisme willen linkse feministen, en andere engerds, liefst terug naar de middeleeuwen, de tijd van de Inquisitie die ‘andersdenkenden’ persoonlijk kapot maakt, werkeloos maakt en uiteindelijk affakkelt: de Social Justice van Jo.

Haar testimonium paupertatis spreekt voor zich : ‘ er vloeit hier zoveel onzin, dat geargumenteerd reageren compleet zinloos is ‘. Wat een pretentie van iemand die maar één marsroute kent, de weg van de minste weerstand!

Deze linkse arrogantie typeert het slag semi intellectueeltjes waarvan D’66 en GL vol zitten, maar het ontbreekt hen niet alleen aan fatsoenlijke argumenten (zie Jo’s testimonium), een fatsoenlijk debat vereist ook respect.

Als ik een communist een communist noem is dat een feitelijke observatie, maar als Jo bij gebrek aan argumenten weer eens ouderwets ‘ op de man ‘ probeert te spelen wordt niemand daar wijzer van, Jo zelf het minst…

Jo
2 jaren geleden
Antwoord aan  r dunki

Beste Ronald,

Je projecteert jouw eigen ingesteldheid en sloganeske demagogie op iemand, die je helemaal niet kan kennen. Puck trachtte mij van vooringenomenheid te beschuldigen met betrekking tot mijn, uiteraard zwaar overdreven, ironisch bedoelde verwijzing naar een psychosomatisch syndroom, maar ik heb al duizend maal meer van jou gelezen dan jullie van mij. Ik ken jou dus al beter dan jij mij. Als zij echt professioneel zou kunnen oordelen, dan had zij dat gelezen en met enig leedvermaak gerelativeerd maar zij neemt dat letterlijk, dus haar professionalisme lijkt mij al even relatief als haar beweerde aanwezigheid in China, als puber veronderstel ik, ergens, in een van de plaatselijk dichtstbevolkte landen van de wereld, 44 jaar geleden. Wat wil zij nu nog geloofwaardig komen verkondigen over de huidige toestand in net dát land dat intussen de grootste economische en demografische expansie uit de geschiedenis en in heel onze wereld onderging. Als zij al ooit iets, historisch gefundeerd, zou geweten hebben over economische modellen, dan zou zij toch wat omzichtiger mogen omspringen met haar oordeel over iemand, die wél een onderscheid maakt tussen kennis en fantasie en daarom steriele discussies met fantasten ontwijkt omdat zulks volkomen zinloos zou zijn. Waar je, zowat een jaar geleden, mijn ietwat geamuseerde aandacht trok door jouw bombastisch en oubollig taalgebruik, getuig je nu van een ander narcistisch trekje. Je gebruikt een juridische terminologie in het latijn, waarvan je de juiste betekenis duidelijk niet kent. Niet doen! Daardoor stel je je kwetsbaar op en dat is niet bevorderlijk voor iemand die alleen maar vechten, kwetsen en overwinnen wil. Je doet mij denken aan oud-koloniale-ex-militaire lagere officieren. Eigenlijk vond ik jouw schrijfstijl al erg Eduard-Douwes-Dekker-achtig. Puck lijkt mij gevoelig voor anti-Joodse uitlatingen, daar ben ook ik gevoelig voor, maar ik ben vooral allergisch voor zionistisch neo-kolonialisme en de bijhorende terreur. Hoe staat zij dan tegenover jouw fervente aanvallen tegen de Joodse mecenas Soros, de man, die o.a. Viktor Orban´s studies bekostigde? In jouw ogen een, weliswaar niet verpauperde, communist die de eerste Europese neo-fascist voortbracht?? Dat zal dan een “verlichte observatie” van jou geweest zijn. Is dat jouw favoriete politiek model: verlicht despotisme, … in deze tijden van LED-technologie heet dat dan :Trumpisme? Je weet toch dat communisme ontsproten is uit de geest van o.a. een Brusselse Jood en dat zowat de enige communistische gemeenschappen ter wereld te vinden zijn in de nep-staat Israël, al kan je ook Marinaleda in Andalusië en de katholieke kloostergemeenschappen zo definiëren. Noord-Korea is het prototype van een nationaal-socialistisch land, onder leiding van een uitgesproken fascistisch regime. Niks communisme, want dat zou vrijwilligheid impliceren. China dan? Dat heeft de dogmatische leer van Mao Zedong al lang achter zich gelaten en is in het geval van een wereldcrisis zoals nu, véél opener, beter georganiseerd en medisch gewapend dan ons, eigengereide, arrogante en egoïstische Nederland. Weet je, Ronald, ik denk dat jij echt véél te weinig weet over communisme en socialisme om die woorden nog langer in jouw ellenlange grappige cursiefjes te gebruiken. Het zijn allemaal gratisbeweringen, zonder bewijzen, noch controleerbare bronnen. Van horen zeggen weten, leidt tot veel verkapte leugens. Het devies van een oplichter en dat ben jij toch niet, is altijd: als de toehoorder niet kan of niet wil controleren wat ik beweer, spreek ik de waarheid. Dat is dan wat men “propaganda” noemt.
P.S. Als je nog wil antwoorden, speel dan wat minder scheldend op de man/vrouw. Dat is zo ouderwets militair en weinig overtuigend!

Jo
2 jaren geleden

Beste Puck, jouw jeugdzonden, waar of verzonnen, zijn waardeloos als garantie, noch voor geloofwaardigheid noch voor competentie. Ik kan die blufpoker dus maar beter negeren en meteen naar jouw onvermogen tot “begrijpend lezen” gaan. Je schrijft: ” Niet één argument heeft u ingebracht. Wat een zwaktebod, om zo’n reactie in te brengen.” terwijl ik toch zeer duidelijk begon met: “er vloeit hier zoveel onzin, dat geargumenteerd reageren compleet zinloos is.”
Klaar?

Puck van der Land
2 jaren geleden
Antwoord aan  Jo

Jo je bent een arrogante vervelende man, een communist waardig. Ik hoef helemaal geen blufpoker te spelen. Kijk ff op Bol.com dan kun je mijn boek zien staan.
Kijk ook naar mijn andere boek: Vertel me je verhaal, over de context van studieproblemen, gaat over 17 jaar werk als contextueel-therapeut in Rotterdam bij de Hogeschool Rotterdam.
Is zeggen: er vloeit hier zoveel onzin, dat beargumenteerd reageren zinloos is. Dat is geen argument dat is je er onderuit lullen zonder iets te zeggen. Maar dit is het laatste woord dat ik uw tekst besteed. Mocht u ooit nog iets schrijven, dan zal ik dat negeren.

Puck van der Land
2 jaren geleden

Aan Jo, Omdat het mijn vak is, zou ik nooit zonder gedegen onderzoek iemand het etiket van Gilles-de-la-Tourette-aandoening opspelden. En was het mijn vak niet, dan zou ik dat ook niet doen. Wat weet u van deze man persoonlijk. Ik niets, maar ik kijk alleen naar wat hij schrijft en beargumenteerd.
Dan over het woord “communist”:
in mijn jonge jaren als student behoorde ik tot een marxistisch-leninistische organisatie, 17 jaar maakte ik daar deel vanuit en ik schreef er een boek over: “De Commune van Rotterdam”. Daarin beschrijf ik hoe het mij vergaan is onder een communistisch juk. Daar word je niet vrolijk van. Om uw beeld over wat communisme is en wat communisten doen: lees dat boek, de schellen zullen u van de ogen vallen. Dat geldt ook voor het boek van Carolijn Visser: SELMA, Aan Hitler ontsnapt, gevangene van Mao. Wat ten tijde van de Culturele revolutie in China gebeurde en wat zij beschrijft, is minstens zo erg als wat er nu rond het Corona-virus gebeurde: mensen die kritisch waren, werden uiteindelijk kapot gemaakt. In 1977 was ik zelf enkele weken in China in de nadagen van die vreselijke Culturele revolutie. Onze tolken, afkomstig uit Indonesië, adviseerden ons om nooit in onze hotelkamer te praten over onze opvattingen of kritiek op het regiem, alleen op straat waar niemand ons kon afluisteren. Zij vertelden ons dit op straat om dat ze ook hun leven niet zeker waren. Ik heb een grondige hekel aan communisten of communisme, en niet zonder reden.
Uw vergelijking met Janet Ossebaard raakt kant nog wal. Ik heb haar video ook gezien. Deel 1 is een bij elkaar geharkt verhaal van allerlei feiten en weetjes die allang en breed waren gepubliceerd, als je breder kijkt dan de dagbladen zoals Parool, Trouw, NRC etc. Deel 2 van haar documentaire is een en al beschuldigingen met name aan het adres van Bill Gates. Dat schiet ook niet erg op, want bewijzen legt ze niet neer, behalve dan haar idiote gewroet in de familiegeschiedenis van de fam. Gates, de Rothschilds en die andere rijke familie waar me de naam even niet te binnen schiet. Kortom over de mensen die over het geld beschikken om de wereld te overheersen. Ik kreeg even het idee dat zij toe werkte naar een complot van rijke families die toevallig van joodse komaf zijn. Ik vermeld nu waar haar documentaire over gaat, u bent alleen aan het etiketten plakken, toverkol, heksenbrouwsel etc.
Dat zijn geen argumenten, beste Jo! De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.
En die flauwekul van die graancirkels uit deel 3 van haar documentaire….. Om zulke onzin kan alleen maar mijn schouders ophalen.
Maar ik vind uw bijdrage inhoudelijk ondermaats met een trap onder de gordel naar de mensen van Sta-Pal. Niet één argument heeft u ingebracht. Wat een zwaktebod, om zo’n reactie in te brengen. Het ontbreekt u aan zelf-kritisch inzicht om maar eens zo’n communistisch modewoord uit de tijd van de culturele revolutie te noemen. Klaar!

Catharina Brouwer
2 jaren geleden

De Corona crisis wordt gebruikt als alibi en dat wereldwijd….

Puck van der Land
2 jaren geleden

The saddest aspect of life right now, is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom

Isaac Asimov.

Ik reageer hierbij op het artikel van Ronald Dunki en het cynische vraag van JO.
Het artikel van Ronald beschrijft heel precies hoe de Chinezen bezig zijn, met liegen, bedriegen, bedreigen en tegenstanders (mond)dood maken. Dat is binnen het communisme nog nooit anders geweest, niet onder Lenin of Stalin en evenmin onder de latere dictators. De Chinezen doen het alleen nog wat slimmer: ze hebben geleerd van de fouten van Mao en zijn bende. Het gaat er nu niet om of alles wat Ronald schrijft voor 100% klopt, wat ik overigens wel denk, maar om hoe we de mensen in Nederland en Europa duidelijk maken wat hun boven het hoofd hangt. Is het effect van die Corona-uitbraak niet tekenend genoeg?
Beste Jo: helaas lopen er heel veel mensen rond die net zo stom, blind en naïef achter praatjes aanlopen (bijv. over die graancirkels in een Nederlandse documentaire) en dat soort onzin zonder tegenspraak een ander aanwrijven zoals u nu doet maar ondertussen wat er werkelijk gebeurd laten liggen. Dat blinde nalopen zonder zelf met argumenten te komen: dat wordt nog eens de dood in de pot.
Hier is ruimte voor discussie en argumentatie: ik ben benieuwd wat uw verklaringen zijn voor de Corona-uitbraak…..

Jo
2 jaren geleden
Antwoord aan  Puck van der Land

Beste Puck, er vloeit hier zoveel onzin, dat geargumenteerd reageren compleet zinloos is. Daarom die cynische vraag aan onze Nederlandse kampioen in het verzinnen van linkse complottheorieën. Ken je het syndroom van Gilles de la Tourette? Personen, die daar aan lijden kunnen niet weerstaan aan de drang om te pas en te onpas scheldwoorden of woorden, die zij zelf als bijzonder choquerend beschouwen, uit te braken. Voor Ronald Dunki is “communist” zo een woord. Het is eigenlijk intriest maar ik ervaar dat eerder als grappig. Om in de sfeer van de horrorsprookjes te blijven, verwees ik dus, zonder een naam te noemen, naar een geloofsgenote van Ronald, weliswaar een véél sluwere en zéér geroutineerde krokodil in het moeras van de complotverslaafden, die vaak zelfs hoog geschoolde toehoorders even uit hun lood kan slaan: Janet Ossebaard. Daar slaagt Ronald nooit in omwille van zijn Gilles de la Tourette-aandoening. Ronald kan alleen het angstniveau van reeds overtuigde medestanders opladen. Dat is trouwens de bestaansreden van sites als Sta-Pal: de reeds gelovigen hun dagelijkse dosis negativisme toedienen. Het kon natuurlijk niet uitblijven; de kol Janet had weer in een recordtijd haar heksenbrouwsel klaar en zal, ook nadat Corona voldoende gekend en behandelbaar zal zijn, blijven beweren dat het wél om een Chinees nanotechnisch staaltje vernuft gaat dat via het Internet wordt verspreid door implementatie van G5. Dat deed zij ook toen die grapjassen bekend hadden gemaakt dat zij die graancirkels hadden gemaakt om “de kluit te belazeren”. Ik amuseer mij hier te pletter!

Jo
2 jaren geleden

Een vraagje aan de alomtegenwoordige, alles horende en alwetende Ronald Dunki: Heb jij die informatie allemaal van graancirkels veroorzakende aliens, die jou hebben meegenomen in hun buitenaards ruimteschip?

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Jo

I am so clever that sometimes I don’t understand a single word of what I am saying.

Oscar Wilde

Ravian
2 jaren geleden

Sinds de val van de Sovjet Unie het grote failliet van het socialisme in luide klampt de hele linkse wereld zich aan China vast als “het bewijs dat communisme wel werkt”.
In die kringen wordt dus gewoon door een roze brilletje naar China gekeken; al het Chinese wangedrag wordt vergoelijkt, en de aperte leugens van het regime worden als de heilige waarheid gezien.
In het verleden heeft dat de westerse wereld voornamelijk heel veel geld gekost, maar nu gaat dit ons ook nog eens honderdduizenden, zo niet miljoenen, levens kosten.
Het wordt hoog tijd de Beijing steen eens publiekelijk te lichten, zodat iedereen met eigen ogen kan zien wat voor ongedierte er onder huist.
Maar op de totaal verlinkste NPO/MSM hoeven we daarvoor niet te rekenen, die gaan, zoals gewoonlijk, enkel pogen de Chinese vuile was zoveel mogelijk uit zicht te houden.