Medische wanpraktijk en kindermisbruik tot wet verheven?

In het artikel “Het is een klein stapje van halfzacht idealisme naar keihard fascisme” (d.d. 11.02) refereerde ik aan de intolerante, fascistische trekjes van de Social Justice cult. Het hedendaagse concept van “tolerantie” is afkomstig uit de originele Amerikaanse-Christelijke hoek, beginnend bij de Puriteinen en vandaar naar de Protestanten, Katholieken en vervolgens liberale Christenen om uiteindelijk ook het Joodse bevolkingsdeel te omvatten.

Afb: Michael Himbeault / Flickr

Ruim honderd jaar geleden mocht iedere “gelovige”, monotheïst of polytheïst daar een beroep op doen, zelfs de voorvaderen der hedendaagse rabiate anti-religieuzen. Daarmee was de boot kennelijk vol en moest er plaats gemaakt worden, reden waarom “de mannen en vrouwen van het eerste uur” uit hun eigen boot worden gewerkt door de antireligieuze decadente liberalen. Deze intolerante laatkomers, die zelf sinds de communistische revolutie in Rusland welkom waren, bleken de koekoek in het nest der democratische tolerantie.

Deze decadente liberalen in de USA proberen alle opvarenden van die boot te intimideren, met als sterkste “argument” dat zij meer lawaai maken dan de andere schepelingen. Zodoende zijn zij al generaties doende om, conform het communistisch recept, steeds nieuwe “maatschappelijke problemen” te creëren om vervolgens ook zelf te pretenderen dat zij per se de enigen zijn die daar een oplossing voor hebben waar niemand aan kan en mag twijfelen, op straffe van sociale uitsluiting, hel en verdoemenis. Los van de greep naar de macht is dat een geweldig verdienmodel geworden voor een zakkenvullende linkse kliek en hun medeplichtigen, die de belastingbetaler genadeloos melken voor hun bestrijding van imaginair onrecht en andere problemen, variërend van ellende als het akkoord van Parijs en het UN Marrakesh akkoord tot de legio “problemen” die hun identiteits-ideologie voortdurend ophoest. In de laatste decennia zijn die “morbide grillen” stuk voor stuk overgewaaid, vooral dankzij “copycats” als D’66 en G.L. die geen enkel oog hebben voor de rampzalige gevolgen van de nachtmerries waarmee zij de samenleving opschepen. Wellicht is het nuttig om de reeds ingezette ontwikkeling van hun volgende versie der illusoire “maatschappelijke problemen” – de transgender hysterie – op de voet te volgen. Daartoe wil ik een aantal herkenbare “paaltjes langs de weg” slaan om hun vorderingen te markeren.

In hun sociopathische waan heeft de Social Justice al een begrip gecreëerd dat naar het acroniem LBGT luistert en bedoeld is om eenieder in het politieke spectrum te raken. Persoonlijk pas ik daar ten enenmale voor, hetgeen mij waarschijnlijk tot het equivalent van een “racistische science denier” of “xenofobische Nazi” maakt, maar beter dat dat een Social Justice idioot… Om de samenleving beter met deze hysterie te kunnen manipuleren maken activisten zich meester van de groepen die achter dit acroniem schuilen door zich op te werpen als hun “kampioenen der verdrukten en verschoppelingen” om, zodoende, deze maatschappelijke stromingen naar hun hand te zetten.

Dat het doel hierbij alle middelen heiligt spreekt voor zich, dus geen enkele COC bestuurder kan ontkennen dat hij of zij voor alles een Social Justice activist is met een dominant politieke agenda, waaraan de belangen van de groep die zij daartoe misbruiken volledig ondergeschikt worden gemaakt.

Dat speelt ook met het klimaat en nu met miljoenen kinderen die gewetenloos gemanipuleerd worden om te geloven dat zij “in het verkeerde jasje steken” om zich vervolgens lichamelijk en geestelijk zo zwaar te laten verminken door deze misdadige activisten, dat e.e.a. vaak in zelfmoord resulteert. Kindermishandeling in optima forma!

Deze “transgender” ziekte heeft ertoe geleid dat tot op heden al vele duizenden slachtoffers daarvan – zowel in de USA als in Zweden – zelfmoord hebben gepleegd. Het suicide-percentage ligt rond de 40%, zoals u kunt lezen in De frontale aanval op de medische wetenschapdd. 18.01 jl.

Het doel van deze immorele activisten is een zo breed mogelijke maatschappelijke impact te creëren, door van de daken te schreeuwen dat “Gender identiteit” relateert aan “een innerlijk gevoel van man- of vrouw-zijn”, dat uiteraard in een aantal gevallen van nature bestaat maar wat de grote, minderjarige, makkelijk manipuleerbare domme massa gewetenloos manipuleert.

Hoe het moet aanvoelen “om eigenlijk een vrouw te zijn” kan ik nog steeds niet met u delen, ondanks urenlange meditatie. Wellicht dat het Communistisch Manifest onder mijn hoofdkussen helpt, maar moeder natuur heeft mij die artificiële kopzorg gelukkig bespaard, ondertussen proberen de extreme democraten in Washington uit alle macht hiervan een “beschermde diersoort” te maken.

Dat is “het eerste paaltje langs de weg” waarop wij moeten letten: zodra D’66 probeert om hier hun “transgender-dossier” ook formele status te verlenen als de volgende stap in de “burgerrechten-agenda”, wordt het gevaarlijk. Dit gaat geheid via een extensie van de “gay-rights”, die in die kromme denktrant uiteraard ook meteen “trans-rights” impliceren, hoewel de projectie van de onderling totaal verschillende LGBT waanzin op kleine kinderen gedoemd is. Het is dus zaak om die onderlinge verschillen te bagatelliseren, dus laten wij daar goed op letten.

Het “tweede paaltje langs de weg” is dat de mainstream-media – zoals inmiddels al lang in de USA gebeurt – deze louche praktijken als “wetenschappelijk bewezen” gaan presenteren, de favoriete dooddoener van Yaser Feras inzake het klimaat! Dat moeder-natuur nu eenmaal slechts twee geslachten kent, evenals het Christelijke geloof, moet onder tafel. Hoe de Social Justice deze perverse ideologische afwijking bij hun favoriete Islamitische vrienden willen introduceren, zonder een kopje kleiner gemaakt te worden, lijkt interessant. Zeker wanneer zij het in hun hoofd halen om hun 2 of 3 jarige kinderen te bewerken met hun “gender-affirmation” protocollen die er nu al vanuit gaan dat tegenstanders geborneerde ontkenners der medische wetenschap zijn. Klinkt bekend…

Paal drie is, net als bij het klimaat, dat de mainstream-media alle kosten onder het kleed vegen, met name de immateriële, psychische kosten die jeugdige overlevers voor het leven tekenen en diep ongelukkig maken. Dat deze slachtoffers ook lichamelijk onherstelbaar zwaar verminkt zijn en nooit meer in staat zullen zijn om zelf kinderen te krijgen is de link naar 40% suicide. Wat te zeggen van een Nederlandse schaatster die bij een wereldkampioenschap haar gouden medaille verliest aan een of andere verknipte knul die bij de vrouwen mag mee schaatsen? Waanzin!

Paal vier passeert wanneer ouders uit de wettelijke macht over hun kind gezet kunnen worden door maatschappelijke werkers en domme rechters meehelpen om deze waanzin te propageren.

Medische wanprestatie en massaal kindermisbruik worden verheven tot “burgerrecht” en correcte medische zorg wordt buiten de wet geplaatst als “onwettig”. Let goed op waar wij verzeild raken in dit proces en wat de hoofdschuldigen van D’66 van dag tot dag “uitvreten”.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties