De muur

“Let’s go back to 2006 when a bipartisan bill called the Secure Fence Act was passed. The same people who are now saying that the wall is immoral voted for the wall back in 2006”.Mark Morgan, 2019[1].

Welke democratie?

“Waarom zijn wij eigenlijk een representatieve democratie met volksvertegenwoordigers? Omdat artikel 50 Grondwet dat voorschrijft. Maar wie bepalen wat de Grondwet voorschrijft? Precies, de volksvertegenwoordigers. Wij zijn dus van WC-eend, omdat WC-eend dat bepaalt. En dat WC-eend dit mag bepalen, dat adviseert het staatsrecht”.

Brexit duisternis

Onlangs las ik op opiniez.com de persoonlijke visie van columnisten die regelmatig hun gedachten over een aantal prangende onderwerpen aan de regelmatige bezoeker van de website kenbaar maken. Het is interessant hoe con – of divergerend die teksten zijn en het prikkelde mijn interesse in het onderwerp Brexit: wat houdt het in, wat betekent het voor de diverse belanghebbenden, in welke impasse is Europa nu belandt; kan Europa eruit komen en welke opties kunnen daarvoor gevonden worden?

De absurditeit van de Duitse “Energiewende”.

In Nederland leidt het ondoordachte “energiebeleid” tot paniek bij de VVD en ontstaan er breuklijnen in de coalitie die zich kritiekloos liet meeslepen door D’66/GL’s ‘drammers’. In Frankrijk zit Macron zo ontzettend klem dankzij de volkswoede over zijn “energiebeleid” dat hij nu doorzichtige afleidingsmanoeuvres bedenkt om daaraan te ontsnappen.

Boerenbedrog

Klimaatjunks verdienen kapitalen. De Groene Industrie die zich in leven houdt m.b.v. subsidies die door de belastingbetaler opgebracht moeten worden, is miljarden business. In de klimaatindustrie werd drie jaar geleden een geld volume rondgepompt van rond de $1500 miljard en dat volume is door de klimaat overeenkomsten van Parijs (2016) en Katowici (2018) procentueel gegroeid. De manier waarop die Groene Industrie te werk gaat, is vergelijkbaar met de handelwijze van de Zieligheid Industrie. Geldgraaiers aan de top, manipuleren van informatie, lobbyen bij naïeve politici, veel beloven en criticasters die hun klimaat Utopia bestrijden, worden keihard buiten spel gezet.

De rijkste vrouw van Venezuela.

In 2013 overleed Hugo Chavez, de communistische diehard die in 15 jaar van een corrupt bewind het land met de grootste bekende oliereserves als een verpauperde vuilnisbelt achterliet voor de voormalige buschauffeur Maduro, die zijn schrikbewind naadloos voortzette. De communist Chavez verkondigde graag dat ‘rijk zijn’ intens slecht en verdorven was, dus het feit dat de in Miami gebaseerde ‘Diario de las Americas’ kort na zijn dood publiceerde dat zijn dochter Maria Gabriela meerdere bankrekeningen in de USA en Andorra aanhield waarop, destijds al, ruim US $ 4,2 Miljard stond zal wel en vergissing geweest zijn.

Kuiperij en omkoping

De tegenstanders van de huidige president gebruiken regelmatig zijn veronderstelde seksistische gedrag tegen vrouwen als belangrijkste argument om hem het Witte Huis uit te jagen. In dat argument heeft de onderzoeksjournalist John Solomon onlangs een paar gaten geschoten. Hij onthulde dat Lisa Bloom probeerde vrouwen om te kopen om bij de politie klachten wegens seksuele intimidatie tegen de president neer te leggen. Opnieuw een poging om het aanzien van de zittende president ernstig te besmeuren en een afzettingsprocedure hard te maken.

De vijand van mijn vijand blijft mijn vijand

Wat communisten en islamieten gemeen hebben is hun streven naar de ‘Untergang des Abendlandes’, die hoog op Angela Merkel’s agenda figureert. Hoe desperaat zij daarin is schetste Charlef Brantz al op 19 jl.in ‘Volks verlakkerij’. Wat als zij – en haar blinde discipel Rutte – nog meer incompatibele, subversieve hordes gaan binnenloodsen?

De tussel van Brussel

In het artikel “De Klusser van Brussel” staat uitgebreid beschreven waar de talenten van Juncker 2.0 daadwerkelijk liggen. Het kunnen schatten van toekomstige ontwikkelingen is daar niet een van. Vanzelfsprekend is deze leuke Limburger het daar niet mee eens; de visionair in Brussel vindt heel wat en dat is zonder te (onder) zoeken al een hele prestatie. Dat mag, maar is natuurlijk niet zo slim.

Klimaat of kinderpardon

Nadat de klimaattafels waren gesloten en de VVD haar handtekening onder het akkoord had gezet, duurde het niet lang of de fractievoorzitter van diezelfde VVD veegde de vloer aan met het akkoord. Het afgekomen resultaat van de ‘onderhandelingen’ was te duur en bovendien sloeg het door, terwijl de milieuwinst ernstig moest worden betwijfeld, aldus de fractievoorzitter van regeringspartij VVD. “Bedankt voor het advies en het harde werk, maar de kans dat ik het akkoord letterlijk ga uitvoeren is nihil”.