“Are You Talking to me?”

In een vorig artikel stond te lezen op welke manier de Amerikaanse versie van de Sovjet Unie nomenklatoera er in geslaagd is om de doorsnee Amerikaan jaren om de tuin te leiden en nu probeert om een afzettingsprocedure op gang…

De machtstrijd om Brexit in Westminster

In Engeland – dat in Europa reeds het meest geïslamiseerde en salon-socialistische land is met Zweden – speelt dagelijks een ideologisch conflict tussen de social justice kampioenen en de conservatieven dat in het Brexit referendum werd beslist, waarbij Obama zich…

Mali

Vandaag kreeg ik de tekst van het rapport van de Algemene Rekenkamer onder ogen en ik verbaasde me over de titel “Goed improviseren vergt goede voorbereiding”.

Prikbord nr 737

CORRECTIE op Prikbord 736: Tot mijn spijt heb ik een fout over het hoofd gezien in de tekst over de Britse journalist Tommy Robinson. Kennelijk is hij tot 13 maanden veroordeeld en niet 13 jaar.

“You´re getting played”

Vandaag las ik de column van Leon de Winter en hij was goed op dreef. De anti-Trumpgevoelens van zoals hij dat noemde de nomenklatoera, was de kern van zijn betoog. In de voormalige Sovjetunie maakte die nomenklatoera de dienst uit…

Hamas weet het niet meer

Hamas heeft de afgelopen weken op cynische wijze 62 naïeve arme drommels aan de grens met Israel de dood in gejaagd omdat het weer eens in het publicitaire zonnetje wilde staan teneinde de tanende eigen geloofwaardigheid op te peppen en…

Politieke virtuositeit

Waar ligt de grens tussen Trumps grillen en zijn politieke virtuositeit? Trump heeft de flair om Washington horendol te maken en is zo grillig dat tegenstanders krankzinnige, contraire standpunten gaan verdedigen.

Wind en zon [1]

Het wensdenken om onafhankelijk te zijn van het fossiele energiegeboefte en het beperken van CO2-emissie drijft snelheid en kosten van de transitie naar ‘groene energie’ progressief op. Het spookbeeld van de JSF-ontwikkeling komt op het netvlies van de belastingbetaler: het…

Democratie onder druk

Zowel in Rotterdam als Barendrecht zijn werkelijk draken van colleges samengesteld uit coalities die erop gericht waren om partijen in de categorie ‘Leefbaar’ buiten de deur te houden, ondanks dat juist die partijen veel gemeenteraadszetels wisten te behalen. In Rotterdam…