Roeptoeters de wereld uit

Afgelopen maandag kwam de heer Jetten met een eyeopener voor lezend Nederland: ”de wereld is onveiliger geworden door de Russen en de Chinezen en door de opstelling van Trump”. Angstvallig ontwijkt deze deskundig ondeskundige dat de wereld juist onveiliger is geworden door een aantal islamitisch extremistische bewegingen die als ongeleide projectielen hun Jihad voeren tegen de westerse wereld.

Putin leert het echt nooit

Op 6 december 2018 critiseerde ik Putin in “Rusland opent nieuwe fronten en balanceert bewust op de rand van een oorlog”. Nu vraag ik mij in gemoede af wat deze maniak bezielt door 400 huurlingen naar Venezuela te sturen tijdens de Venezolaanse crisis. Dat Venezuela een deel der oliereserves als onderpand voor rond US $ 30 miljard aan Russische leningen heeft gegeven kan redelijkerwijze geen rechtvaardiging zijn voor zo’n blatante provocatie die weliswaar niet vergelijkbaar is met de Cubaanse crisis van 1962, maar er is een verschil tussen “verstandig pokeren” en “je hand hopeloos overspelen”.

Stem ze weg!

De voorzitter van de Tweede Kamerfractie van *66 (nee, ik krijg de ‘D’ echt niet meer uit mijn toetsenbord in deze combinatie) Rob Jetten sluit na de verkiezingen samenwerking met FVD en PVV uit. Los van het gegeven dat dat doorgaans erg premature uitspraken zijn, die als een boemerang kunnen terugkeren, heeft een voorzitter van een Tweede Kamerfractie daar niets van te vinden, want Tweede Kamer.[i] Hier gaat het om de verkiezingen voor Provinciale Staten en daaruit voortvloeiend de Eerste Kamer.

Hoeveel megapixels heeft uw smartphone?

Diepe stilte bij de meeste gebruikers die de hele dag op hun schermpje turen en bij tijd en wijle geluk hebben als zij zodoende niet tegen een lantaarnpaal aanlopen. Voor mij geen probleem als eigenaar van een “dumbphone” van € 19,99 waarvan ik trouwens ook niet weet wat voor een processor erin zit en die ik meestal thuis vergeet. Maar het einde der gouden tijden lijkt aangebroken nu de verkoop vorig jaar terug liep volgens Strategy Analytics omdat de mensheid kennelijk wat langer doet met hun smartphones: een mondiale afzet van 1,43 miljard telefoons is 5% minder dan in 2017.

De ondergang van Nederland

Een handvol Nederlanders gestraft met een groter respect voor hun eigen bestaan en een sterker overlevingsinstinct, zal het niet eens zijn met de veranderingen die plaatsgrijpen, en in protest gaan, om echter dadelijk door de meerderheid te worden onderdrukt, uitgestoten…

Salonsocialistische kruistochten vs. onze levensverwachting

Auto’s roepen sinds mensenheugenis associaties op met linkse afgunst en, nauw daarmee verwant, anti-auto-activisme van de geitenharensokkenbrigade in Brussel, resulterend in het artikel “Het fabeltje der elektrische auto’s”. Dat leidde tot reacties van lezers die met name op technische aspecten ingingen, nu is het wellicht interessant om kort te kijken naar de relatie tussen uitlaatgassen en levensverwachting aan de hand van Dr. Dr. Ulrich Franck.

Kremlins groene mannetjes

Frankrijk en Spanje hebben in het verleden onderstreept dat delen van een vreemdelingenlegioen buiten de nationale grenzen in brandhaarden kunnen worden ontplooid zonder dat eigen bloed te betreuren is. In het Franse Vreemdelingenlegioen dienen soldaten uit 136 landen en geen enkele Fransman, tenzij legionair, hoeft in een ongewenste oorlog te sterven.

De overeenkomst tussen Google’s Sundar Pichai en D’66-er Ollongren

Google raakt meer en meer in opspraak door toenemende discriminatie jegens conservatieve gebruikers terwijl kritische collegae ‘rücksichtslos’ weggepest worden uit he bedrijf. Google is een politiek wespennest met een verontrustende agenda voor de ondermijning van de westerse wereld. De New York Times probeerde CEO Pichai in een interview d.d. 08.11.2018 te presenteren als een charismatische leider i.p.v. een politiek correcte gladjanus: https://www.nytimes.com/2018/11/08/business/sundar-pichai-google-corner-office.html, en zeilt daarin opzichtig om de manipulaties van Google heen.

NIBUD rekent regering rijk

Het Nationaal Instituut voor Budget voorlichting kortweg NIBUD kopte op 18 januari trots in de traditionele media: “ondanks prijsstijgingen toch meer koopkracht in 2019” en vervolgde met “slechts vier van de 100 meest voorkomende voorbeeldhuishoudens gaan er op achteruit”. Eind vorig jaar had Rutte de doorsnee Nederlander en lid van een voorbeeldhuishouden al gewaarschuwd “mensen moeten merken dat het weer beter gaat met Nederland” en liet in het midden wie hij duidde met mensen en Nederland.

Beperkte burgerrechten voor migranten.

Het socialistische credo dat ‘alle varkens gelijk zijn, maar sommigen nèt iets gelijker’ is in 1945 verwoord door George Orwell in zijn boek Animal Farm, het verhaal van de opstand der verwaarloosde dieren op Manor Farm. Aanvankelijk lijkt de machtsovername een succes omdat de Manor Farm goed loopt en er een rijke buit te verdelen is voor de dieren en nieuwe generaties der dieren worden ‘opgevoed’ in de doctrine van de revolutie der dieren.

Een tijd van nationalisme, revanchisme en revisionisme

China, Rusland en Iran hebben gemeen dat zij oude, machtige naties waren en hun huidige leiders hebben aspiraties om die historische rol weer op te pakken, waarbij zij in concurrentie geraken met de USA, die weliswaar geen groots historisch verleden kent maar de leider van de (vrije) wereld werd door een gemeenschappelijk beeld onder de bevolking van een grootse toekomst.