Categorie: Politiek

We zijn geschokt?!

De telegraaf kopte gisteren (8 januari Red.): “in politiek Den Haag is geschokt gereageerd op het bericht dat Iran vrijwel zeker achter twee liquidaties in Nederland zit. De AIVD heeft sterke aanwijzingen voor de betrokkenheid van het land bij twee moorden: op Mohammad Samadi in 2015 in Almere en op Ahmad Nissi in 2017 in Den Haag”.

Reisbureau Den Haag Vandaag

De volgende tekst stamt uit januari 1994 en is gebaseerd op de informatie uit die tijd.

Eind 1992 ging een gerucht door het eerste legerkorps: Den Haag zou een manoeuvre eenheid uitzenden naar het Balkan kruitvat. In april had ik net het regimentscommando van het Regiment Johan Willem Friso en diens taak als Nederlandse UN eenheid overgenomen en het evaluatie rapport van de uitzending naar de Libanon stond afwachtend in mijn boekenkast op mijn bureau. Ik bladerde door het lijvige rapport om er achter te komen hoe een voorbereiding op een UN missie in een ver-af land er uit zag. Ik werd er niet veel wijzer van.

U wist dat niet?

Vorige week pakte de Telegraaf uit met een synopsis van het boek van Reinout Sterk die als juridisch adviseur naar Mali was gestuurd en gefrustreerd terugkwam. Die frustratie heeft hij uitgebreider op papier gezet in zijn boek “De Missie in Mali”.

Kinderbijslag: een achterhaalde nutteloze geldstroom

Eén van de kenmerken van het huidige sociale stelsel in Nederland, dat steeds zwaarder als een molensteen om de nek van de Nederlandse belastingplichtigen hangt, is het in toenemende mate zinloos rondpompen van al even zinloze geldstromen, die steeds kleiner worden omdat er uit die geldstromen ook personeel betaald moet worden dat zich daarmee bezighoudt.

Nieuw Klimaat Alarm

De nieuwe klimaatwet en de gasuitstap voornemens leiden naar een catastrofe, die ook nog bijkans onafwendbaar is. Het is een treinkaartje zonder recht op terugbetaling, bestemming kou en ellende; gevolgd door een volksopstand als het te laat is. Nederland is graag gidsland. Wanneer de rest van de wereld doet als wij, moet aan de narigheid nog massasterfte worden toegevoegd.

Bijna onbetaalbaar?

Om een onwelgevallig discussieverloop kort te sluiten, wordt vaak, wellicht te vaak het veronderstelde succes van de Duitse Energiewende op tafel gegooid. Wonend in Duitsland heb ik me evenzo vaak afgevraagd wat de gebruikers van dat argument onder het woord succes verstaan? Minder kosten voor de consument, minder kosten voor de industrie, meer windturbines en zonnepanelen? De doorsnee Duitser wordt het laatste decennium in ieder geval geconfronteerd met een groeiend aantal landschap vervuilende en fauna dodende windturbines. Dat wel.

Nepnieuws campagne in Syrië

Wanneer er nog mensen zijn die denken dat het wel meevalt met het nepnieuws volume die de trollenfabriek van Moskou de ether in stuurt, moet de manier waarop de Syrian Civil Defense (SCD) beter bekend als de witte helmen, verbonden wordt met de chemische aanval in Idlib in Syrië eens goed bestuderen.

2018

‘En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg’. (Lucas 2:6 en 2:7)