Categorie: Politiek

Trump’s kans op herverkiezing in 2020.

Trump

Op 15 januari jl. uitte ik in ‘De val van president Trump’ mijn bezorgdheid over de bedreiging die het tere karakter van ‘de man Trump’ mogelijkerwijze vormt voor ‘president Trump’, die in de laatste twee jaren meer goeds voor elkaar kreeg dan Obama in de laatste acht.

De Politie is je beste vriend?

Zo luidde het motto in mijn jeugd. Veertig jaar geleden. In het leven geroepen om iets aan het slechte imago te doen. Uit het Eindrapport van een onderzoek naar georganiseerde criminaliteit en de integriteit van medewerkers van rechtshandhavingorganisaties zou men kunnen vaststellen dat documentatie met dat briefhoofd snel in het ronde archief gegooid moet worden. Terug is dat slechte imago.

Van Brexit naar Dexit.

Terwijl Theresa May als een lemming naar de afgrond snelt, speelt in Duitsland – eindelijk- het onvermijdelijke concept van de Dexit – uiteraard geïntroduceerd door de AfD, die graag heilige linkse huisjes aan de linkerzijde van de straat afbreekt.

Het Haagse zoet smaakt ranzig

De inkt van mijn vorige artikel over mijn gevoelens voor deze Minister-president was amper opgedroogd of een van mijn favoriete columnisten publiceerde op de website opiniez.com zijn inzichten over de heerlijkheden die drie kabinetten Rutte de Nederlandse samenleving hebben gebracht. Rutger van den Noort fileerde die heerlijkheden en noemde in de zijlijn een andere integere columnist, Syb Winia.

De val van president Trump

Na acht, door extreem linkse ideologie gekenmerkte, jaren van Obama kwam de nieuwe ‘President Trump’ als een frisse bries, maar de hoogmoed en het egocentrische karakter van ‘de man Trump’ kunnen zeer wel zijn val inleiden. Dat zou een harde les zijn voor iedereen en de deur wagenwijd openzetten voor de voortzetting van Saul Alinsky’s agenda, maar ik vraag mij af of dat grote indruk zal maken op ‘the big noise from Queens’.

Pienter Boesoek

Hij is weer terug op de bühne. De man met de puddingbuks die ferm op het in het duistergehulde publiek zijn losse flodders loslaat. De spruitjesgeur van de komende verkiezingen is zijn neusgaten binnengekropen en uitspraken die het electoraat, het plebs, het ondergeschoven hiërarchisch segment van de Nederlandse samenleving, leuk in de oren moet klinken, rollen als eerste storingsreacties uit zijn mond.

Klimaattafels kozen voor kinderarbeid?

Inmiddels heeft VVD fractievoorzitter Dijkhoff zich tegenstander verklaard van het bereikte ‘klimaatakkoord’. ChristenUnie-leider Segers benadrukt daarentegen dat de VVD de afspraken over het klimaatbeleid moet nakomen. “Ik gun collega Dijkhoff zijn oneliner in De Telegraaf, maar we kunnen een gemaakte afspraak niet breken”.

Nepnieuws kopieer machine

Op een van die regenachtige middagen zocht ik op mijn door internet gevoede TV apparaat naar een interessant programma en dat is een hele klus. Regelmatig vraag ik me af waarom de doorsnee Nederlander kijk – en luistergeld betaalt voor programma´s die niets toevoegen aan het verdiepen van inzichten in dagelijkse ontwikkelingen en gebeurtenissen.

U wordt financieel kortgehouden

Nu de gemeenten hebben aangekondigd dat na de verhoging door het Rijk van de BTW op primaire levensbehoeften en de energiebelasting – waarmee onze “volksvertegenwoordiging” nota bene gewoon akkoord ging – ook de gemeentelijke lasten omhoog gaan in de vorm van de verhoging van de afvalstoffenheffing, wordt het misschien eens tijd om alles eens in perspectief te plaatsen.

Gevaarlijke geesten

PVV-Kamerlid Bosma vroeg zich in het praatprogramma van Robert Jensen af wie de anti-Piet demonstraties organiseert en financiert. Dat het een goed geregeld geheel is, heeft Nederland wel op de diverse zenders kunnen zien. Opvallend was zijn aanvullende kanttekening: “het moet wel vanaf een hoog niveau komen”.