Categorie: Ronald Dunki

Sharia is goed voor u

Na W.O.II werden Pakistan en India zelfstandige staten, waarbij de Islam in beide landen een verwaarloosbare factor was, terwijl Pakistan vandaag een gifspuitend Sharia nest is waar hysterische meutes binnen enkele minuten door de moellahs georganiseerd kunnen worden om hun terreur in de praktijk te brengen tegen alles wat de Sharia niet bevalt.

Rechterlijke willekeur in de EU

In Brussel wordt door het duo Timmermans/Sargentini te pas en vooral te onpas misbaar gemaakt over vermeende misstanden in de rechterlijke macht in Polen en Hongarije, terwijl in Spanje als sinds ruim anderhalf jaar volstrekt Kafkaëske toestanden heersen die iedere beschrijving tarten.

Medische wanpraktijk en kindermisbruik tot wet verheven?

In het artikel “Het is een klein stapje van halfzacht idealisme naar keihard fascisme” (d.d. 11.02) refereerde ik aan de intolerante, fascistische trekjes van de Social Justice cult. Het hedendaagse concept van “tolerantie” is afkomstig uit de originele Amerikaanse-Christelijke hoek, beginnend bij de Puriteinen en vandaar naar de Protestanten, Katholieken en vervolgens liberale Christenen om uiteindelijk ook het Joodse bevolkingsdeel te omvatten.

Het is een klein stapje van halfzacht idealisme naar keihard fascisme.

Creativiteit en individualiteit gedijen in een klimaat van grondwettelijke garanties voor onze individuele vrijheid, de antithese van de collectiviteit der Social Justice kuddedieren. Hun maniakale streven naar “gelijkheid” probeert typisch menselijke ongelijkheid op schier axiomatische wijze te ontkennen en illusoire “gelijkheid” via inperking van onze wettelijke vrijheden af te dwingen in een communistisch dwangbuis.

M.A.D.

“Mutually assured destruction”, de mythe van de afschrikwekkende werking van de dreiging met de wederzijdse totale vernietigingsoorlog. De stand van zaken is dat er negen, wellicht tien, landen zijn met een kernwapen arsenaal, waarvan de USA en Rusland voor 95% tekenen. Rond het eind der tachtiger jaren spraken Reagan en Gorbachev over totale afschaffing der nucleaire arsenalen, maar dat heeft niet goed uitgepakt en in de “logica” van deze wederzijdse afschrikking wordt Europa het toneel van een nieuwe nucleaire bewapeningswedloop.

Putin leert het echt nooit

Op 6 december 2018 critiseerde ik Putin in “Rusland opent nieuwe fronten en balanceert bewust op de rand van een oorlog”. Nu vraag ik mij in gemoede af wat deze maniak bezielt door 400 huurlingen naar Venezuela te sturen tijdens de Venezolaanse crisis. Dat Venezuela een deel der oliereserves als onderpand voor rond US $ 30 miljard aan Russische leningen heeft gegeven kan redelijkerwijze geen rechtvaardiging zijn voor zo’n blatante provocatie die weliswaar niet vergelijkbaar is met de Cubaanse crisis van 1962, maar er is een verschil tussen “verstandig pokeren” en “je hand hopeloos overspelen”.

Hoeveel megapixels heeft uw smartphone?

Diepe stilte bij de meeste gebruikers die de hele dag op hun schermpje turen en bij tijd en wijle geluk hebben als zij zodoende niet tegen een lantaarnpaal aanlopen. Voor mij geen probleem als eigenaar van een “dumbphone” van € 19,99 waarvan ik trouwens ook niet weet wat voor een processor erin zit en die ik meestal thuis vergeet. Maar het einde der gouden tijden lijkt aangebroken nu de verkoop vorig jaar terug liep volgens Strategy Analytics omdat de mensheid kennelijk wat langer doet met hun smartphones: een mondiale afzet van 1,43 miljard telefoons is 5% minder dan in 2017.

Salonsocialistische kruistochten vs. onze levensverwachting

Auto’s roepen sinds mensenheugenis associaties op met linkse afgunst en, nauw daarmee verwant, anti-auto-activisme van de geitenharensokkenbrigade in Brussel, resulterend in het artikel “Het fabeltje der elektrische auto’s”. Dat leidde tot reacties van lezers die met name op technische aspecten ingingen, nu is het wellicht interessant om kort te kijken naar de relatie tussen uitlaatgassen en levensverwachting aan de hand van Dr. Dr. Ulrich Franck.

De overeenkomst tussen Google’s Sundar Pichai en D’66-er Ollongren

Google raakt meer en meer in opspraak door toenemende discriminatie jegens conservatieve gebruikers terwijl kritische collegae ‘rücksichtslos’ weggepest worden uit he bedrijf. Google is een politiek wespennest met een verontrustende agenda voor de ondermijning van de westerse wereld. De New York Times probeerde CEO Pichai in een interview d.d. 08.11.2018 te presenteren als een charismatische leider i.p.v. een politiek correcte gladjanus: https://www.nytimes.com/2018/11/08/business/sundar-pichai-google-corner-office.html, en zeilt daarin opzichtig om de manipulaties van Google heen.