Categorie: Columns

Tijd voor verzet: Gelukkig Nieuwjaar!

De redactie en alle scribenten van Sta-pal stellen er prijs op al onze lezers een heel voorspoedig 2019 toe te wensen. Eenvoudig wordt dat niet: de jongste regeringsmaatregelen werpen inmiddels een donkere schaduw over dit land en haar burgers.

Nieuw Klimaat Alarm

De nieuwe klimaatwet en de gasuitstap voornemens leiden naar een catastrofe, die ook nog bijkans onafwendbaar is. Het is een treinkaartje zonder recht op terugbetaling, bestemming kou en ellende; gevolgd door een volksopstand als het te laat is. Nederland is graag gidsland. Wanneer de rest van de wereld doet als wij, moet aan de narigheid nog massasterfte worden toegevoegd.

Misdaadorganisatie

Zwaarbewapende antiterreureenheden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) hebben zaterdagochtend in Rotterdam vier mensen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van terrorisme. De arrestaties passen in een lange reeks. Wat de mannen precies van plan waren, is nog onbekend. De politie onderzoekt de komende dagen ’de aard en omvang van de terroristische dreiging’ en wil daarom nu niets kwijt over de achtergronden. Meteen na de arrestaties doorzochten de rechercheurs onder leiding van het Openbaar Ministerie de plekken waar de mannen werden opgepakt. Dat schrijft het dagblad De Telegraaf vandaag. 

Bijna onbetaalbaar?

Om een onwelgevallig discussieverloop kort te sluiten, wordt vaak, wellicht te vaak het veronderstelde succes van de Duitse Energiewende op tafel gegooid. Wonend in Duitsland heb ik me evenzo vaak afgevraagd wat de gebruikers van dat argument onder het woord succes verstaan? Minder kosten voor de consument, minder kosten voor de industrie, meer windturbines en zonnepanelen? De doorsnee Duitser wordt het laatste decennium in ieder geval geconfronteerd met een groeiend aantal landschap vervuilende en fauna dodende windturbines. Dat wel.

Nepnieuws campagne in Syrië

Wanneer er nog mensen zijn die denken dat het wel meevalt met het nepnieuws volume die de trollenfabriek van Moskou de ether in stuurt, moet de manier waarop de Syrian Civil Defense (SCD) beter bekend als de witte helmen, verbonden wordt met de chemische aanval in Idlib in Syrië eens goed bestuderen.

De afkoeling van de atmosfeer, zonder dat het een cent kost….

Hoeveel ‘hoog opgeleide’ leden van de 2e Kamer, om maar niet te spreken van onze ‘altijd mooi weer in dit prachtland profeet’ Rutte of de altijd zo triest ogende Wiebes – kortom de voltallige, door en door moreel corrupte kliek die verantwoordelijk is voor de zieke klimaatwet – hebben ooit NASA’s website doorbladerd inzake de klimaat-data?

Uit het zicht

Het wordt met de dag duidelijker dat het Westen de ontwikkelingen en gebeurtenissen op de Krim en in het oosten van de Oekraïne onderschat en de politieke waarde van grootschalige operationele demonstraties en verplaatsing van militairen en materieel naar de oostelijke grens van het NATO verdragsgebied overschat.

2018

‘En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg’. (Lucas 2:6 en 2:7)

STASI USA stijl

In het artikel “FSB filiaal Washington” is de onconstitutionele handel en wandel van FBI en DOJ notabelen aan de kaak gesteld. In dat artikel werd o.m. benadrukt dat inlichtingen functionarissen die de autoriteit van de POTUS ondergraven, zich schuldig maken aan schending van de Hatch Act uit 1939 (geamendeerd in 2012). Die verbiedt dat overheidsfunctionarissen en door hen aangewezen functionarissen geen politieke activiteiten resp. politiek georiënteerde activiteiten mogen ondernemen of een rol daarin spelen. POTUS en SPOTUS zijn de enige uitzonderingen. Door in mail accounts en telefoonaansluitingen in te breken ontvangen en verzamelen deze overheidsfunctionarissen gevoelige vaak persoonlijke informatie en met die informatie kunnen ze veel ellende veroorzaken.