Categorie: Actueel

Te veel migratie brengt de verzorgingstaat in gevaar

Dat is de vaststelling van een onderzoek door drie vooraanstaande economen. Een vaststelling van drie vooraanstaande wetenschappers die niet als onwetende en opportunistische pannenkoeken bestempeld kunnen worden. Alberto Alesina geeft les aan de Amerikaanse elite-universiteit van Harvard, Elie Murard werkt voor het Institute of Labour Economics in Duitsland en Hillel Rapoport doceert aan de Parijse School of Economics.

Demonstreren doen we samen

Iedereen heeft het recht om in het openbaar te protesteren. Meestal in een zekere vorm van een demonstratie samen met anderen, want demonstreren: dát doen we samen. Dat recht is vastgelegd in artikel 21 van het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke rechten, artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens en in artikel 9 van de Nederlandse Grondwet. Demonstreren: dat is helemaal in orde en goed voor u.

Europese verkiezingen: wie zijn Macron’s tegenstrevers?

Het SJW-haantje Macron en Coudenhove Kalergi’s weinig scrupuleuze profeetje Frans Timmermans vormen een direct gevaar voor democratische lidstaten der EU, met de nog immer manipulatieve Angela Merkel en haar islamitische cohorten op de achtergrond. In Frankrijk heeft LePen niets van haar momentum verloren, integendeel, zij gaat nipt voorop in de strijd tegen Macron die slechts kan hopen dat de Fransen nog geloof hechten aan zijn laster over LePen, want hij is zèlf degene die de kiezers in haar armen drijft.

Prikbord nr 760

Dagen achtereen ‘de wachtrij is vol’ als men de belastingtelefoon belt. Schrijven helpt niet: wordt gewoon genegeerd. Men wil de burger kennelijk dwingen alles via een account te regelen, wat bij de belastingdienst niet eens mogelijk is. Idem bij banken: men kan duizenden euro’s overmaken via de telefoon, maar geen adreswijziging doorgeven (nadat de brief reeds door ING werd genegeerd). Zelfs niet mede voor je partner. Zijn die ‘moderne’ (internet)procedures dan toch onbetrouwbaar?

‘Welles-nietes’ integreren…

Islam

Alvorens in te gaan op de vraag of de islam en de mensen die dit islamitische geloof aanhangen integreerbaar zijn in een moderne westerse samenleving, is het goed stil te staan bij de vraag die verschillende islamologen en arabisten zich stellen: is er sprake van uitsluitend religie? Wanneer de vraag bevestigend kan worden beantwoord is er met referte aan het gelijkheidsbeginsel in de westerse rechtspraak in ieder geval juridisch geen reden hen die integratiepoging te ontzeggen.

Mr.Brexit en de EU

Nigel Farage’s wederopstanding – de politieke comeback van Mr.Brexit – lijkt hem een niet zo verrassende, reële gelegenheid te bieden om de Britse politiek grondig te hervormen en ons, wellicht, te verlossen van het pestilente SJW juk in Brussel. In maart riep Farage spottend tijdens de E.P. zitting in Straatsburg: ‘ jullie willen mij toch niet terug hebben?’ Diverse stemmen schreeuwden ‘nee!’ Maar Farage is nog steeds E.P. lid en zal dat nog even blijven om Brussel verder het leven zuur te maken na de komende E.P. verkiezingen, want Theresa May heeft één ding goed gedaan en dat is Britse deelname aan de E.P. verkiezingen zekerstellen.

Lukkassen & Eppink

‘Van een landen-gemeenschap naar een Europese soevereiniteit. Die soevereiniteit wordt weggehaald bij de lidstaten en aan Brussel overgedragen. Daarmee breidt Europa niet alleen fysiek uit, maar ook sluipenderwijs beleidspakketten en wetgeving. Er gebeuren daardoor zaken buiten het gezichtsveld van de politici uit de lidstaten. Door dat gebrek aan informatie kan men hiermee in Brussel ongestoord doorgaan met het werken aan een Europese staat’.

Lidmaatschap EU in de Grondwet?

“Al bijna 75 jaar hebben we in Europa vrede, veiligheid en welvaart”, twittert Rob Jetten, de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van *66. “Die Europese samenwerking verdient een plek in onze Grondwet. Samen met Kees verhoeven dien ik vandaag een grondwetswijziging in: neem het lidmaatschap van de EU op in de Grondwet.”

Laten wij Mark Zuckerberg eens privé voor vijf miljard dollar scheren

Facebook legt een manipulatief stempel op de wereldwijde vrijheid van meningsuiting plus ons aller recht op privacy, en heeft daar afgelopen jaar 55 miljard Dollar mee verdiend; de brutale CEO Marc Zuckerberg en zijn trawanten voelen zich onaantastbaar in hun manipulatie Een jaar geleden schreef ik in “Marc Zuckerberg in Wonderland”(dd. 24 mei 2018) al hoe hij het Europese Parlement bij de neus nam, nadat kort daarvoor ook het Amerikaanse Congres er al ingestonken was.

‘Kroniek van de Koninklijke Luchtmacht’

Met de oprichting van de ‘Luchtvaartafdeeling’, als onderdeel van de Koninklijke Landmacht, wordt op 1 juli 1913 de kiem gelegd voor de Nederlandse militaire luchtvaart. De ‘aviatiek’ staat dan nog in de kinderschoenen, maar al snel is het luchtwapen niet meer weg te denken uit het krijgsbedrijf. Binnen enkele decennia ontwikkelt de legervliegdienst zich van een bescheiden hulpwapen tot een modern zelfstandig krijgsmachtdeel.