Categorie: Actueel

Politieke virtuositeit

Waar ligt de grens tussen Trumps grillen en zijn politieke virtuositeit? Trump heeft de flair om Washington horendol te maken en is zo grillig dat tegenstanders krankzinnige, contraire standpunten gaan verdedigen. U kunt ons volgen op social media en wij stellen uw…

Wind en zon [1]

Het wensdenken om onafhankelijk te zijn van het fossiele energiegeboefte en het beperken van CO2-emissie drijft snelheid en kosten van de transitie naar ‘groene energie’ progressief op. Het spookbeeld van de JSF-ontwikkeling komt op het netvlies van de belastingbetaler: het…

Democratie onder druk

Zowel in Rotterdam als Barendrecht zijn werkelijk draken van colleges samengesteld uit coalities die erop gericht waren om partijen in de categorie ‘Leefbaar’ buiten de deur te houden, ondanks dat juist die partijen veel gemeenteraadszetels wisten te behalen. In Rotterdam…

Weerstand en passie

De politieke misstanden in de wereld heb ik even naast me neergelegd en heb me geconcentreerd op de huidige problematiek van het Nederlandse Voetbal. U kunt ons volgen op social media en wij stellen uw ‘like’ zeer op prijs.:

Politiek-oligarchische dictatuur

In een oligarchie is de macht in handen van een kleine groep van mensen die behoren tot een bevoorrechte klasse of stand. In de oudheid was het de heersende kaste die over het machtsmonopolie beschikte: een erfelijke sociale groepering die…

China vervolgt nu meer christenen dan onder Mao

China is doende om een wereldmacht te worden, o.a. door diefstal van intellectueel eigendom, industriële cyber-spionage, grootscheepse hacking, militaire expansie en intimidatie, met name van bedrijven die in China opereren en gedwongen worden om Taiwan uit hun operatie te schrappen…

Prikbord nr 736

Het is juist dat Wilders Tommy Robinson niet moet vergelijken met Churchill, zoals de heer Versteeg stelt in De Telegraaf . Churchill was namelijk wel ooit journalist, maar geen verzetsstrijder. U kunt ons volgen op social media en wij stellen…