Categorie: Actueel

Feest: Mugabe dood

Over het algemeen overheerst verdriet en teleurstelling bij een overlijden. Niet in het geval van Robert Mugabe, de voormalig dictator van Zimbabwe, het voormalig Rhodesië. Met blijdschap heb ik kennis genomen van het overlijden van deze morele en politieke miskleun,…

Brexit en de parlementaire crisis.

Het Britse Parlement, notabene de bakermat van de parlementaire democratie, veroorzaakt willens en wetens een parlementaire crisis. Het treedt de wens der kiezers in het Brexit Referendum met voeten, evenals de Trias Politica door bevoegdheden van de uitvoerende macht te…

De Staat versus Wilders

De zoveelste ‘zaak Wilders’ is weer van start gegaan met het Hoger Beroep en meteen sloeg de twijfel bij het gewone publiek weer onverbiddelijk toe; “heeft de Staat een zeker belang bij de veroordeling van een politicus?” In het proces…

Der Neue Riß

In 2015 riep Merkel met veel bravoure “Wir schaffen Daß“ en gooide de Duitse grenzen open. Het was toen niet echt duidelijk wat de Duitse regeringsleidster bedoelde met die drie woorden. Waar lag en ligt de nadruk op die drie…