Auteur: Ronald Dunki

De aanval op het kapitalisme door de groene kindsoldaatjes

De klimaat-lobby verstopt zich wereldwijd achter ‘groene’ kindsoldaatjes, die terloops de boodschap meekrijgen dat de wereld alleen nog te redden is als ook het kapitalisme wordt afgeschaft. Dwaze dromen van Utopia blijken al meer dan een eeuw illusoir en zijn daarom ontaard in de Nationaal Socialistische en Communistische genocides, economische destructie en diepe armoede.

Noord-Korea en Iran kunnen de wereld binnen enkele minuten verlammen

Afgelopen maand zaten Trump en Poetin elkaar in de haren over de opzegging van een verdrag over geleide kernwapens, maar geen mens geeft daar aandacht aan. Integendeel, maar als Trump het hopeloze nucleaire akkoord met Iran opzegt staan geborneerde nitwits uit Berlijn en Den Haag te trappelen om daar tegen in te gaan en als Trump de onderhandelingen met Noord-Korea noodgedwongen stopzet, leidt dat tot leedvermaak in diezelfde ‘progressieve’ kringen.

Hamas krijgt de wind van voor en achter

Hamas treedt keihard op tegen de eigen bevolking die het waagt te protesteren tegen hun binnen- en buitenlandse terreur. Dat meldt onze linkse pers niet maar de Neue Zürcher Zeitung doet deze week verslag van onlusten in Gaza, van protesterende mensen die steeds vaker in opstand komen tegen het schrikbewind van Hamas tegen de eigen bevolking. Hamas heeft kennelijk zijn beste tijd gehad, maar wil vasthouden aan hun uiterst lucratieve positie zolang Kaag & Co. hun zakken blijven vullen met gulle gaven namens de Nederlandse belastingbetaler.

Fascisten

Zaterdag liepen AntiFa-fascisten op de Dam te schreeuwen dat Baudet vermoord moest worden, nadat al eerder ene Corné Hanssen – ‘wetenschappelijk medewerker’ van de Universiteit te Utrecht – de stompzinnige vraag op het internet lanceerde: ‘Volkert waar ben je?’ Een expliciete oproep tot moord!

Opportunisme versus integriteit.

Als iemand ‘de arrogantie van de macht’ verweten kan worden, dan is het Rutte. Dat hij bereid is om ver te gaan in het opofferen van de identiteit en de integriteit van de VVD, die hij al zo ontzettend ver naar links heeft gestuurd, blijkt uit zijn verblinde, zelfingenomen woorden meteen na de verkiezingen: ’gewoon meer koffie drinken en telefoneren’. Dat irritante stopwoordje ‘gewoon’ is typerend voor Rutte, die altijd zo ‘gewoon’ is gebleven als de politicus van het volk, met beide voeten op de grond: ‘doe eens gewoon…’

Selmayr en Juncker gaan over lijken

Recentelijk meldde de Franse journalist Jean Quatremer in The Spectator hoe het Europese Parlement zich in december met een 71% meerderheid verzette tegen de illegale benoeming tot secretaris generaal van de EU van Martin Selmayr, een vriendje van Juncker, die vervolgens lachend de vloer aanveegde met het machteloze E.P. (Selmayr zorgde – volgens Quatremer – voorheen als kabinetschef ervoor dat “Jean Claude Druncker” elke keer als hij een glas water vroeg een glas gin kreeg). Saillant is dat, toen op 21 februari 2018 Alexander Italianer de post van secretaris generaal van de Commissie verliet, Selmayr al voordien door Juncker als diens opvolger was benoemd, een feit waarvan niemand op de hoogte was gebracht, zelfs niet degenen die voor die screening bij die benoeming verantwoordelijk zijn zoals de verantwoordelijke juriste Laura Pignatello.

De derde musketier van de klimaat hysterie

Wij kennen de twee mislukte politici Nijpels en Samson die nu niet alleen een bedreiging voor onze economie vormen, maar ook voor onze democratie dankzij het gebrek aan kritische vermogens van Rutte inzake hun klimaat pretenties. ‘Der dritte im Bunde’ is Jan Rotmans, een mathematicus die op aanmatigende wijze pretendeert ook verstand van klimaat te hebben en, gebaseerd op die gebakken lucht, gemene zaak maakt met Nijpels en Samson. Hij is ook de kwade genius achter de Urgenda travestie, die hopelijk door de H.R. in vlammen wordt afgeschoten, nadat een al even weinig kritische rechter die zijn plaats in ons staatsbestel niet kent, aan dat ideologische gedram toegaf.

Massamoord als excuus voor Islamisme

Het drama in Nieuw Zeeland is volkomen vergelijkbaar met eerdere aanslagen door islamitische extremisten met het evidente doel om, vanuit primitieve haat, zoveel mogelijk slachtoffers te maken voor een maximaal effect. Eigenlijk is het zinloos om er een label aan te hangen, het was gewoon afschuwelijk terrorisme pur sang, haat geboren in een vicieuze cirkel als reactie op haat.