Auteur: Ronald Dunki

De verlammende angst voor extreem-links

De dominante politieke terreur van de laatste eeuw kwam noch uit christelijke, noch uit islamitische hoek, maar van extreem-links: marxisme, communisme en socialisme, tot uiting gebracht in massale moordpartijen in communistische landen met een kleine honderd miljoen dodelijke slachtoffers, in…

De islam moet zich aan Europa aanpassen

De islam is eeuwenlang door wisselende stromingen gedomineerd die, bijna zonder uitzondering, vreedzaam coëxisteerden met ‘andersdenkenden’, moslims of niet.  Slechts de middeleeuwse ‘pure leer’ der fundamentalistische wahhabi’s ziet iedere ‘andersdenkende’, inclusief andersdenkende vrome moslims, als doodsvijand van het compromisloze streven…

Een wereld vol van onbegrip

Toon Hermans zei eens : “er gaat een wereld vol onbegrip voor mij open”… Dat Toon niet vooruit kon kijken tot april 2018 is evident, waar de felschijnende lichten van twee leden van onze 2e Kamer, Sjoerd Sjoerdsma (van de meest anti-semitische…

De nieuwe toren van Babel

In een redactioneel commentaar schrijft Eric Gujer, hoofdredacteur van de Neue Zürcher Zeitung, over Johannes R. Becher, een keiharde communist en de eerste minister van cultuur van de D.D.R. die  lofzangen op Stalin en het nieuwe volkslied schreef. U kunt…

Amsterdam in anarchistische handen

De algemene teloorgang van Amsterdam wordt al jaren door linkse politiek gedreven en nam dramatische proporties aan onder Cohens incompetente, islamiserende bewind. U kunt ons volgen op social media en wij stellen uw ‘like’ zeer op prijs.: