Auteur: Ronald Dunki

De dementerende EU

Wij leven in historische tijden, waarin het explosieve, fascistische China een levensgevaarlijke – maar desondanks voor vele naïeve salon socialisten nog steeds niet zichtbare – greep naar de macht doet en mogelijkerwijze daarin alleen nog gefrustreerd kan worden door Trump’s…

Haat uw medemens.

‘Xenofobie’, een links stopwoordje dat niet van toepassing is op zwarte Zuid Afrikaanse leiders. ‘Haat uw naburen’ is de drijfveer voor dodelijk geweld in Zuid Afrika tegen zwarte buitenlanders, dat door de Z.A. regering categorisch ontkend wordt. U kunt ons…

Kunnen wij wachten op vrede met de islam?

Als de hype van het klimaat al lang vervlogen is, blijft de immense bedreiging van onze westerse cultuur door de islam als een zwaard van Damocles boven ons hangen. De islam is zonder twijfel de grootste dreiging voor de westelijke…

Brexit en de parlementaire crisis.

Het Britse Parlement, notabene de bakermat van de parlementaire democratie, veroorzaakt willens en wetens een parlementaire crisis. Het treedt de wens der kiezers in het Brexit Referendum met voeten, evenals de Trias Politica door bevoegdheden van de uitvoerende macht te…

Desnoods had Macron Amazonas zèlf in de fik gestoken.

Wie Brazilië kent weet dat, sinds mensenheugenis, grootgrondbezitters èn straatarme keuterboertjes jaarlijks ‘Amazonas in de fik steken’, als onderdeel van primitieve landbouw-praktijken. Dat is een traditionele praktijk die samenhangt met de inefficiënte wijze van landbouw, die de grond snel uitput,…

De wereld na Trump

Zelden is er zoveel oppositie geweest tegen een presidentskandidaat, een zittende president en een voor herkiezing in aanmerking komende president als tegen ‘the Donald’vanuit ‘the swamp’, de louche linkse pers en de doldwaze, schier communistische social media. U kunt ons…

Geschiedschrijving als politiek correct wapen

Ruim honderd jaar menselijk leed en ellende. Niemand verantwoordelijk voor de gevolgen van alle waanideeën die hiertoe leidden. Altijd staat een volgende wereldverbeteraar klaar om de ondergang van de aarde aan te kondigen. Ziedaar, de Social Justice ten voeten uit,…