Auteur: Charlef Brantz

Ondemocratisch energiebeleid

Voortdurend hameren klimaatkneuzen (experts die feitenloze klimaatverandering verkondigen) op de invloed van de mens en het gebruik van fossiele energie als hoofdschuldigen voor CO2 groei en temperatuur verhoging. Wetenschappers zoals de Lange, Udo en van Ulzen hebben met bewijsbare data…

De creperende Afrikaan

Ooit afgevraagd wat er met de miljoenen van Band Aid en Live Aid is gebeurd? De westerse media berichtten drie en dertig jaar geleden met vette koppen dat de natuur de Ethiopische bevolking strafte met lange droogte periodes, waardoor de…

Sloop van de democratie

De westerse wereld is afgezakt naar een niveau waarop minderheden door fysiek geweld en ongecontroleerd geschreeuw erin geslaagd zijn tot de voorste rijen van het politieke theater door te dringen. Zij zijn de hoofdreden dat westerlingen in een wereld leven…

We  tellen mee!?

De afgelopen week brachten de media de Krijgsmacht op verschillende manieren onder de aandacht van de samenleving. Enerzijds door de deelname aan de grootscheepse NATO oefening in Scandinavië, anderzijds door de vraag of en in hoeverre de missie in Uruzgan…

Geleerde zielepoten

Numan sprak het al eens uit. Onderwijs en de wetenschappelijke wereld willen de route naar morgen beheersen en doen dat door het verleden te willen veranderen in wat zij zelf wenselijk achten. Dit elitaire deel van de Politiek correcte (PC)…

BLEXIT

Gisteren stuitte ik op een artikel van Candice Owen op de website van Breitbart News Network www.breitbart.com over het fenomeen BLEXIT. BLEXIT? Is dat nieuw? Nou nee, niet nieuw wel bij grote delen van de Europese samenleving onbekend. In de…

Vernaggeld

Minister Kaag liet op 21 februari 2018 tijdens haar bezoek aan Teheran weten dat ze in gesprekken met de Iraanse president Rouhani en Iraanse Minister van Buitenlandse Zaken Zarif heeft benadrukt hoeveel waarde zij hecht aan het belang van het…

Botsende wereldbeelden

Mochten er nog Sta-Pal volgers zijn die geloven dat de instroom van vooral islamitische migranten een multiculturele verrijking vormt voor het Europese continent waar alle lidstaten van profiteren, dan schetst het onderstaande beeld een andere realiteit. U kunt ons volgen…