Auteur: Charlef Brantz

Grenzen, begrenzing en beperking

Onlangs verbaasde Sid Lukkassen zich over de vermeende U-bocht die Paul Scheffer zou hebben gemaakt in zijn immigratieverhaal. Het leek er veel op of Scheffer zich voor het kale karretje van “Rutte zoveel” had laten spannen. U kunt ons volgen…

Waarom ook niet

In een groot aantal artikelen op Sta-Pal is het ongenoegen beschreven over de manier waarop de politieke elite met probleemdossiers omgaat. Nadat de Koning het volk vertelde hoe goed het met zijn onderdanen zou gaan, zouden de Algemene Politieke Beschouwingen…

Beren op de weg

De afgelopen dagen werden kijker en luisteraar geconfronteerd met een stelletje mannen en vrouwen die zich voor een microfoon verdrongen om in beeld te komen zodra het rode lampje op een van de camera´s aansloeg. Vervolgens werden die kijker en…

Een Déjà Vu?

Obama adepten in de top van de veiligheidssamenleving[1] waren er in 2017 snel bij om de 385 pagina´s tellende berichtenwisseling tussen Strzok en Page te laten verdwijnen en de schuld aan niet goed functionerende software te geven. U kunt ons…

Vervuiling

In het artikel “NATO Gevechtskracht blijft de Sjaak” werd een beeld geschetst van de onzin die Nederland bij monde van de Minister-president tijdens de laatste NATO top heeft geuit over de Nederlandse belofte om in 2024 de door de NATO…

De Luxemburgse illusionist

Het artikel “Neergang van het Wirtschaftswunder” (2017) haakte in op Arnold Karskens stelling dat Europese politici met hun ongewogen migratie plannetjes “chaos uit Afrika en Oorlog uit het Midden Oosten” aan het importeren zijn. U kunt ons volgen op social…

Hoe kom je erbij?

Over partijdigheid bij een groot deel van de traditionele media hoeft niet meer gediscussieerd te worden. Dat is een van de destructieve prestaties van Obama c.s. en daar is genoeg over geschreven en gepubliceerd. Social Media platformen behoren naast die…

What is the point?

Onlangs kwam good old Bob Woodward met zijn nieuwe boek “Fear” in de publiciteit. Hij schilderde chaos en achterklap in het Witte Huis en zette Trump neer als de idioot die iedere Democraat in hem ziet. Bob onderbouwde zijn beweringen…

De dwaasheid gekroond

De Lof der Zotheid is het bekendste werk van Erasmus, Nederlands bekendste humanist. U kunt ons volgen op social media en wij stellen uw ‘like’ zeer op prijs.:

Diep, erg diep gezonken

In de artikelen “Classy People, a dying Breed” en “Beschaafdheid en Eenheid” staat breed verklaard hoe diep de linkse mens kan zinken als anti-Trump gevoelens in debatten en discussies de overhand krijgen boven argumenten en feiten. De hoorzitting om vast…